Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Geschreven door senior coach Marianne.

Misschien vertelden de stiltes in het gesprek met Vincent nog wel meer dan de woorden die hij wél zei. Hij vertelde breeduit over zijn werk als apotheker, de huidige regelgeving en de werksfeer. Over dat laatste vertelde hij, dat hij binnen zijn team de energie en flexibiliteit miste die er voorheen wél altijd was. De lange stiltes in het gesprek vertelden vooral dat hij al enige tijd zoekend was, naar hoe hij hier weer verandering in kon krijgen. Zijn vraag was kort ‘Kun jij er als teamcoach voor zorgen, dat het weer wordt als voorheen?’

Waarom teamcoaching
Teamcoaching is gericht op ontwikkeling, met name door een team te laten reflecteren. Om zich zo bewuster te worden, van waar hun samenwerking effectiever/prettiger kan. Dat kan zijn op de interactie als collega’s onderling, op de inhoud van het werk, maar ook op de afgesproken procedures. Vaak is het niet één, maar een combinatie van deze onderwerpen. Een teamcoach kijkt bij teamcoaching zowel naar wat er wél en wat er niét gezegd wordt en zichtbaar is. Of anders gezegd; zowel boven als onder ‘de waterlijn’ . En neemt het team daarin mee. Boven de waterlijn vind je zaken als de nieuwe regels waar de apotheek aan moet voldoen, een grapje, de datum van het teamuitje en de teamtargets. Onder de waterlijn vind je zaken als de onuitgesproken irritatie over het feit dat de nieuwe regels nooit worden toegelicht, de onderwaardering die wordt ervaren ondanks wekenlang overwerken en het gemis aan inspraak bij het vaststellen van de teamtargets.

Door wat ‘onder de waterlijn’ zit naar boven te halen, ontstaat er inzicht. Zo kan het bijvoorbeeld duidelijk worden welke afspraken binnen het team niet helder zijn. Wat de reden is dat bepaalde deadlines zelden gehaald worden en waarom bepaalde teamleden nooit met nieuwe ideeën komen. De onderwerpen waarover collega’s onderling van mening verschillen. En wat maakt dat een bepaald onderwerp, zo belangrijk voor iemand is.

“None of us is as smart as all of us.” – Ken Blanch

Tijdens de intakegesprekken met de 4 medewerkers van de apotheek, waarvan de meesten er al langer dan 10 jaar werkten, kwamen de steeds hogere werkdruk en oplopende irritaties naar voren. Er waren geen rustigere periodes meer en beslissingen werden meegedeeld zonder enige toelichting. En op kritische vragen stellen, werd geen prijs gesteld.

Aan het begin van de teamcoaching gaf ik aan het team terug, wat ik in grote lijnen had gehoord tijdens de intakegesprekken. De overeenkomsten en ook tegen welke onderwerpen binnen het team verschillend werd aangekeken. Ik gaf aan wat naar mijn idee de rode draad was en wat de onderwerpen waren waarover gesproken moest worden en vroeg hen hierop te reageren. De teamcoaching startte vervolgens stroef. Iedere keer als er een kritisch punt op tafel kwam, werd dit door een van de teamleden ontkracht, door bijvoorbeeld te zeggen; ‘Het valt eigenlijk wel mee. Er gaat ook heel veel wél goed’. Zo open als iedereen in de 1 op 1-gesprekken was geweest, zo gesloten was iedereen opeens tijdens de teamcoaching. Dit veranderde, toen ik na een uur de vraag voorlegde ‘Wat mag er in dit team niet gezegd worden?’ Het bleef lang stil. Tot één van de medewerkers zei ‘dat je het ergens niet mee eens bent’. Toen ik haar vroeg dit toe te lichten, vertelde ze dat ze snapte dat er soms zaken waren die moesten gebeuren. Dat ze vooral het waaróm erachter wilde weten. Omdat het heel frustrerend was als je een ontevreden klant niet uit kon leggen waaróm iets veranderd was. Ook voelde het soms alsof haar 12 jaar ervaring er niet toe deed. Hierna durfden meer teamleden zich te uiten. Er werden irritaties uitgesproken over en weer én er werd duidelijk waaróm bepaalde zaken voor de teamleden zo belangrijk waren. Ook de apotheker gaf aan wat hij in het team miste. Stap voor stap werden niet alleen de irritaties gedeeld, maar gaf ieder ook aan waar hij of zij in het vervolg behoefte aan had. Zo konden ze toewerken naar een samenwerking die niet was zoals voorheen, maar naar een nieuwe manier van samenwerken.

Vaak gaat het goed, soms niet
Ervaren dat je de samenwerking anders wilt, is een eerste stap. Vervolgens kun je samen (met of zonder teamcoach) gaan onderzoeken wat maakt dat de samenwerking niet goed loopt. Om zo ervoor te zorgen dat niet steeds meer zaken ‘onder water’ verdwijnen. Dat vraagt om een open gesprek. Zodat belangrijke zaken niet onuitgesproken blijven en er weer ruimte komt. Om daarop volgend met elkaar als team te bespreken hoe je het anders zou willen. Lukt dat niet zelfstandig binnen het team, dan kan een teamcoach daar doelgerichte ondersteuning bij bieden.

Als team heb je elkaar nodig. Om elkaar aan te vullen met specifieke kennis. Om creatiever en groter te denken, bij het zoeken naar oplossingen in richtingen waar jijzelf niet zo snel aan zou denken. Om elkaar te ondersteunen in onzekere, stressvolle periodes. En niet onbelangrijk; een goed functionerend team is ook nog eens heel prettig om in te werken! Het geeft ook energie, brengt je op nieuwe ideeën en verlegt grenzen!

”Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.” – Steve Jobs

Wil jij meer lezen over senior coach Marianne of een oriëntatiegesprek met haar inplannen, kijk dan op haar profiel!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden