Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Informatie over de wet BIG

Een belangrijke doelstelling van de wet BIG is de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Onder de wet BIG vallen acht beroepen, waaronder dat van gezondheidspsycholoog (gz-psycholoog)

Psychologen met een BIG-registratie