Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
ecabo

De ECABO certificering

GORTcoaching is door ECABO als leerbedrijf erkend, waardoor je hier als stagiair goed op je plek zit! ECABO zorgt dat er meer evenwicht ontstaat in de scholings-, stage- en arbeidsmarkt.

Informatie over de ECABO certificering
Door individuele begeleiding en intervisie wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de stagiairs. Verder krijgen ze veel verantwoordelijkheid door middel van eigen projecten. Hierdoor leren stagiairs meer over zichzelf en wordt duidelijk welke richting ze op willen gaan met hun carrière. Stagiairs zien vervolgens met hun kennis van de arbeidsmarkt en beroepen tekorten en overschotten tijdig aankomen. Ook weten ze wat er van vakmensen gevraagd wordt, nu en in de toekomst.
Het resultaat hiervan uit zich op verschillende niveaus. Allereerst kiezen leerlingen een kansrijk beroep. Een beroep dat niet alleen bij hun talenten past, maar ook perspectief op werk biedt. Daardoor krijgen bedrijven goed gekwalificeerde mensen aangeleverd met voldoende kennis van de praktijk en kunnen hiermee excelleren. Tot slot werknemers blijven groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun werk.
ECABO bij GORTcoaching
Dat dit coachingsbureau als leerbedrijf is erkend, houdt in dat GORTcoaching:

  • de stagiair een goede en veilige werkplek aanbiedt die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen
  • een praktijkopleider heeft die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Er is tijd, ruimte en middelen om de bijbehorende taken te kunnen uitvoeren
  • met de school en SBB samenwerkt en daartoe de benodigde informatie verstrekt
  • op Stagemarkt.nl staat vermeldt, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo