Informatie over het European Certificate of Psychotherapy

ECP is het Europese keurmerk voor psychotherapie, die staat voor wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit.

Lees verder

ECP is het kwaliteitskenmerk van de NAP gerelateerde psychotherapie. De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) is de Nederlandse vertegenwoordiging van de European Association for Psychotherapy (EAP) en bevoegd Register voor het ECP. De doelstelling van de NAP is de belangenbehartiging van de aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord.

De ECP-therapeuten voldoen aan een aantal leidende kenmerken:

  • Betrouwbaar
  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Onafhankelijk
  • Verbindend

Een aantal van de coaches bij GORTcoaching zijn ECP-houder. Deze ECP-therapeuten kijkt in de breedte naar de mens achter de coachee en stelt zijn of haar behoefte centraal in het coachtraject.

Helaas hebben we op het moment geen ECP gecertificeerd coach

 >  ECP