Fit For the Future Teamcoaching

Wilt u als team:

 • Uw team voorbereiden op toekomstplannen?
 • Een positievere, gemotiveerde en betrokken gevoel onder uw team creëren?
 • Effectiever samenwerken?
 • Talent, creativiteit en innovatie uit iedere medewerker naar boven halen?

Tijdens deze driedaagse teamcoaching ( 3x ½ dag)  staan duurzaamheid en effectiviteit met betrekking tot  toekomstige ontwikkelingen op de werkvloer centraal. Tijdens deze inspirerende sessies worden belemmeringen omgezet in kansdenken en word er gekeken hoe ieder teamlid het beste uit zichzelf kan halen. 

Geschikt voor groepen van maximaal 8 medewerkers.

Meer informatie over Fit For the Future Teamcoaching:

Voor wie?

U kunt als werkgever de Fit For the Future teamcoaching aan uw werknemers voorleggen wanneer een van onderstaande punten op u of uw bedrijf/organisatie van toepassing zijn:

 • Uw bedrijf/organisatie ondervindt veranderingen
 • U merkt dat uw werknemers met minder plezier naar hun werk gaan
 • U wilt uw werknemers meer betrokken laten voelen binnen uw bedrijf/organisatie
 • U streeft er naar uw werknemers beter inzetbaar te maken zodat een hoger rendement kan worden behaald
 • Uw bedrijf/organisatie bevindt zich in een reorganisatie en u ervaart tussen en binnen uw werknemers spanning

Als werkgever kunt u uw werknemer(s) voor de teamcoaching inschrijven. Hierbij wordt de optie om samen met uw werknemers deel te nemen door de coaches aanbevolen. De meerwaarde van groepscoaching is onder meer de (h)erkenning en de interactie met andere deelnemers. Daarnaast kunnen werknemers zich ook individueel aanmelden. 

Inhoud

Gedurende de  Fit For the Future teamcoaching zal door de coach en deelnemer(s) gezamenlijk een trendanalyse worden gemaakt. Hierbij kijkt de coach naar ontwikkelingen van de organisatie en welke invloed dit heeft op de functie van ieder groepslid. De eigen verandermogelijkheden worden in kaart gebracht en belemmeringen worden omgezet in kansdenken. Om een frisse start te maken in de juiste richting is het belangrijk dat er een bewustwording ontstaat van de eigen leefstijl. Bewust omgaan met stress, voeding, slaap en beweging zijn aspecten die ook aan bod komen tijdens deze teamcoaching. Daarnaast wordt er een persoonlijk profiel opgesteld, waarbij de drives, kwaliteiten, competenties, voorkeursactiviteiten in kaart worden gebracht. Hierop wordt een toekomstplan gebaseerd en gepresenteerd aan de organisatie.

Resultaat

Het resultaat van het volgen van deze training is meer betrokkenheid onder werknemers. Dit brengt voor u als werkgever en uw bedrijf/organisatie o.a. de volgende voordelen met zich mee:

 • Hogere productiviteit onder werknemers
 • Duurzamere inzetbaarheid van werknemers
 • Minder verloop, hogere retentie van werknemers door meer betrokkenheid
 • Lagere kosten als gevolg van minder verzuim en ziekte

Binnen uw werknemers zult u op de werkvloer direct verandering waarnemen met betrekking tot o.a.:

 • Een positiever zelfinzicht
 • Een prettigere balans tussen inspanning en ontspanning
 • Meer richting kunnen geven aan de carrière
 • Geen disfunctionele emotionele lading maar positieve energie
 • Bewust bezig zijn met vitaliteit en leefstijl
 >  Fit For the Future Teamcoaching