Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

1. De aandacht en erkenning voor de situatie door de coach. Vooral de persoons-
gerichte, humanistische benadering van de coach een adequate begeleidingsvorm
bij reïntegratietrajecten.

2. De coach moet professioneel en deskundig met deze problematiek om kunnen gaan.
Daarbij zal deze kennis moeten hebben van de domeinen van aanpalende begeleiding
vormen ten einde door te kunnen verwijzen als de problematiek de eigen grenzen
overschrijdt.

3.Openheid en ondersteuning worden als belangrijke eigenschappen van de coach
gewaardeerd. Het wekt vertrouwen en versterkt de relatie.

4.Doelstellingen formuleren en experimenteren met bijvoorbeeld huiswerkopdrachten
zijn ook aangemerkt als werkzame factoren. Als dit goed gebeurt, dan ervaart de
respondent (weer) richting te hebben in het leven. En het op praktische en doel-
gerichte wijze exploreren van nieuwe handelingspatronen vermindert de werkstress.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden