Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Uitgangspunt van RET
Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die de mensen bang (of boos) maken,maar de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken, hoe zijdeze in hun hoofd beleven. Wat mensen voelen en doen, meer wordt bepaald door wat ze denken dan door wat er gebeurt. Het is dus belangrijker om te weten hoe je tegen situaties aankijkt dan hoe de situaties zijn, aldus het uitgangspunt van RET.

We denken onszelf in de stress
Onze reacties worden bepaald door onze gedachten, want wat er ook gebeurt, we hebben er een oordeel  over en we hebben er een bepaald gevoel bij.  Hoe extremer de gedachten zijn, hoe intenser en heftiger je gevoelens daarbij zullen zijn, en hoe intenser en heftiger ook vaak het gedrag dat je laat zien of juist niet laat zien. Als je het bijvoorbeeld ergens pertinent niet mee eens bent en er boos over bent, zul je veel feller reageren dan wanneer de hele kwestie je niet zoveel kan schelen.

Met andere woorden: wat je voelt en wat je doet, hangt af van hoe je de situatie waardeert en beoordeelt, wat deze voor je betekent.Als het namelijk alleen de situatie zou zijn die onze reactie bepaalt, die ons de last,de stress bezorgt, zou iedereen in diezelfde situatie ook dezelfde gevoelens hebben en vergelijkbaar reageren. Dan werden alle mensen over hetzelfde kwaad, verdrietig, gefrustreerd et cetera. Maar dat is niet zo.

Toepassing van RET op irrationele gedachten
Het goede nieuws is dat je zelf veel invloed kunt uitoefenen op jouw eigen gedachten en daardoor ook op je gevoelens van ongenoegen, spanning en stress. Dat lukt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Was dat maar waar. Zulke gedachtepatronen zijn jarenlang ingesleten en tot automatische gewoontes geworden. Maar door middel van de RET-methode kunnen gedachten zo worden beïnvloeden en gestuurd worden dat je je minder snel op de kast laat jagen, minder heftig overmand raakt door negatieve emoties en minder snel negatieve spanning oploopt en in de stress schiet. Dat is de moeite meer dan waard, want het zijn de irrationeel getinte gedachten die spanning en stress tot gevolg hebben.

ABC- schema
Het achterhalen van je eigen specifieke denkpatronen verloopt volgens een eenvoudig ABC-schema.

A – Activating Event       Situatie/ gebeurtenis

B – Beliefs                          Idee/ gedachte

C – Consequence            Consequentie/gevolg

Het gaat er in dit schema om dat je leert de B’s te achterhalen en het irrationele deel daarin kunt herkennen. Want nogmaals: het zijn de irrationele gedachten die verantwoordelijk zijn voor de emoties die je voelt. Vervolgens leer je door middel van life coaching hoe je deze irrationele B’s kunt veranderen in rationelere gedachten die je minder spanning en stress opleveren en je daardoor helpen effectiever te zijn in je gedrag.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden