livvit - GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek

Coaching

Livvit biedt twee soorten coaching programma’s aan: coaching voor psychische gezondheidsoplossingen en fysieke gezondheidsoplossingen. Over fysieke coaching kunt u meer lezen in hoofdstuk 3.

Wat zijn psychische gezondheidsoplossingen?

De gezondheidsoplossingen zijn alleen gericht op coaching van psychische klachten.

Voorkomen of verkorten van verzuim bij medewerkers.

Door verstoring van het persoonlijk evenwicht bij de medewerker bestaat de kans van uitval. Het inzetten van coaching begeleidt de medewerker naar persoonlijk en emotioneel herstel. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of het probleem van dreigend verzuim kan worden voorkomen of verkort.

Hoe ziet de behandeling eruit?

GORTcoaching helpt medewerkers zichzelf zodanig te ontwikkelen dat persoonlijke doelen en organisatiedoelen eerder worden bereikt. Eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing van de medewerkers staan bij deze aanpak centraal. Het proces verloopt al volgt:

  • Na overleg tussen de werkgever en de Helpdesk vindt binnen 5 werkdagen een intakegesprek plaats.
  • Voorafgaand aan het intakegesprek vult de medewerker een digitaal intakeformulier in en de ‘mentale thermometer’.
  • Op basis van dit ingevulde formulier wordt met de medewerker een gesprek van 60 tot 90 minuten gehouden.
  • Naar aanleiding van dit gesprek stelt de coach een plan van aanpak op.
  • De coaching bestaat uit maximaal 5 sessies. Na elke sessie dient de medewerker binnen 2 dagen een sessieverslag te maken.
  • Ook de coach legt na elke sessie vast wat de stand van zaken is.
  • Aan het eind van het traject vult de medewerker wederom de ‘mentale thermometer’ in en maakt een eindevaluatie.
  • De coach stelt ook een eindevaluatie op.
  • Deze eindevaluaties worden samengesteld tot één rapportage, die de bedrijfsarts ontvangt van GORTcoaching.

Investering en vergoeding

Het coaching traject van GORTcoaching kost € 1.076,- inclusief intakegesprek. Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 coaching traject per persoon per jaar, maximaal € 1.076,-.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

De Helpdesk Livvit neemt binnen 24 uur de aanvraag in behandeling en stuurt de aanmelding door naar de zorgpartner. De zorgpartner neemt na ontvangst van de aanmelding binnen 5 werkdagen contact op met de medewerker om een intakeafspraak te plannen.

Let op! U krijgt één coaching traject per jaar vergoed. Wij vergoeden maximaal 1 traject per medewerker per kalenderjaar voor alle vormen van coaching samen. Er is geen onderscheid tussen het stressreductieprogramma, Stress 2.0, Online coaching op het gebied van BRAVO en het coaching traject dat onder psychische gezondheidsoplossingen of onder fysieke gezondheidsoplossingen valt.

Zorgpartner

GORTcoaching.nl