De belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor outplacement (ook op te vatten als loopbaancoaching, loopbaanadvies & loopbaanbegeleiding) gevoerd kunnen worden onder de post ‘studiekosten/scholingsuitgaven’. De studie of opleiding moet verband hebben met:

Een verbetering of verandering van uw financieel-economische positie:
Hierbij gaat het om een studie of opleiding waarmee u uw kennis en vaardigheden uitbreidt met het oog op een verbetering of verandering van uw financieel-economische positie in de maatschappij. Aftrek lijkt mogelijk voor de kosten van outplacement, voor zover die voor eigen rekening komen (V-N 2007/2.20).

Een behoud van de beroepspositie:
Onder aftrekbare scholingsuitgave vallen ook de kosten die u maakt om uw kennis voor uw beroepspositie te behouden of om op uw vakgebied bij te blijven.

Berekening:
Neem de studiekosten en andere scholingsuitgaven van een studie die u zelf volgde. Vervolgens haalt u van uw studiekosten de vergoeding af die u bijvoorbeeld van uw werkgever hebt gekregen. Tot slot haalt u hier de drempel van € 500 van af. Dit bedrag is uw aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven.

De belastingdienst definieert niet precies wat allemaal onder outplacement wordt verstaan. Hierdoor is deze aftrekpost een grijs gebied waarbij u op eigen risico of op advies van uw belastingadviseur kan bepalen wat u wilt aftrekken van de belasting.

bron: Kluwerbelastinggids 2010
bron: Website belastingdienst 2010


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden