Masterclass Vitaliteit

Wilt u als werkgever:

 • Een meer betrokken gevoel onder uw werknemers creëren?
 • Een hoger rendement uit uw werknemers halen?
 • Lagere personeelskosten en een hogere winst behalen?
 • Talent, creativiteit en innovatie op de werkvloer behouden?

In deze masterclass staat de vitaliteit binnen werknemers op de werkvloer centraal. Vitaliteit staat gelijk aan levenskracht. Toegespitst op de werkvloer betekent dit een efficiëntere werkhouding, flexibeler op tegenslagen reageren en in staat zijn met een verfrissende blik op vaste patronen te kijken. Vitale werknemers zijn energiek en gemotiveerd.

 

Meer informatie over vitaliteit:

Voor wie?

U kunt als werkgever de masterclass vitaliteit aan uw werknemers voorleggen wanneer onderstaande punten op u of uw bedrijf/organisatie van toepassing zijn:  [checklist]

 • U merkt dat uw werknemers met minder plezier naar hun werk gaan
 • U bespeurt een toenemend ziekteverzuim onder uw werknemers
 • U wilt uw werknemers meer betrokken laten voelen binnen uw bedrijf/organisatie
 • U streeft er naar uw werknemers beter inzetbaar te maken zodat een hoger rendement kan worden behaald
 • Uw bedrijf/organisatie bevindt zich in een reorganisatie en u ervaart tussen en binnen uw werknemers spanning  [/checklist]

Als werkgever kunt u uw werknemer(s) voor deze masterclass inschrijven. Hierbij wordt de optie om samen met uw werknemers deel te nemen door de coaches aanbevolen. De meerwaarde van een groepstraining is onder meer de (h)erkenning en de interactie met andere deelnemers. Daarnaast kunnen werknemers zich ook individueel aanmelden. 

Inhoud

Gedurende de masterclass zal door de coach en deelnemer(s) gezamenlijk een vitaliteitsanalyse worden gemaakt. Hierbij kijkt de coach naar werkgerelateerde tegenslagen uit het verleden en hoe hier destijds mee is omgegaan. Samen zal naar nieuwe, door de deelnemer bedachte interventies worden gezocht. Daarnaast wordt een grote nadruk gelegd op communicatie: het open communiceren en hoe dit op de werkvloer positief gestuurd kan worden.

Stappenplan

Er wordt praktisch gebruik gemaakt van een stappenplan. Middels dit plan zal van bewustwording van vitaliteit naar actie tot het veranderen van vitaliteit worden toegewerkt. Hierbij wordt constant rekening gehouden met de werkvloer als context. Enkele deelthema’s die binnen de training aan bod komen:

 • Grenzen onderscheiden en aangeven
 • Observeren van en leren over welke hindernissen worden ervaren
 • Uiten van gedachten en gevoelens
 • Accepteren wat niet kan worden veranderd
 • Leren welke waarden persoonlijk belangrijk zijn en hoe te werken vanuit innerlijke drijfveren
 • Onderkennen wat persoonlijke herstelmomenten zijn
 • Een persoonlijke manier van omgaan met tegenslagen ontwikkelen
Resultaat

Het resultaat van het volgen van deze training is een verbeterde vitaliteit onder werknemers. Dit brengt voor u als werkgever en uw bedrijf/organisatie o.a. de volgende voordelen met zich mee:

 • Hogere productiviteit onder werknemers
 • Duurzamere inzetbaarheid van werknemers
 • Minder verloop, hogere retentie van werknemers door meer betrokkenheid
 • Lagere kosten als gevolg van minder verzuim en ziekte

Binnen uw werknemers zult u op de werkvloer direct verandering waarnemen met betrekking tot o.a.:

 • Een positiever zelfinzicht
 • Een prettigere balans tussen inspanning en ontspanning
 • Meer richting kunnen geven aan de carrière
 • Geen disfunctionele emotionele lading maar positieve energie

 

Onze coaches gespecialiseerd in vitaliteitstraining

 

Manon

Manon

Dit is Manon: warm, toegankelijk, vrij
Doelgroep: hoger opgeleiden, professionals, perfectionisten
Specialisatie: arbeidsvraagstukken, talentontwikkeling, burn-out
E-mail: manon@gortcoaching.nl
Regio: Zuid-Holland

“In mijn 20 jaar ervaring als coach geef ik lucht aan mensen, met een blik op gezond werken en mogelijkheden. Mijn succesvolle trajecten waren met thema’s rond diversiteit, teammanagement, verkoop, klantgerichtheid,  met name in enigszins onzekere situaties.”

coach Annette

coach Annette

Dit is Annette: hartelijk, inspirerend, doortastend, creatief
Doelgroep: managers, ondernemers, professionals en
Specialisaties: leiderschap, reorganisaties, veranderingen, stress, loopbaan- en lifecoaching,
E-mail: coachannette@gortcoaching.nl
Regio: Noord-Holland

“Ben je leidinggevende, projectmanager of professional. Werk je hard en hou je van een uitdaging? Zie je aan collega’s dat een lange periode van spanning kan leiden tot ziekte en zelfs tot arbeidsongeschiktheid? Mijn coaching leert je omgaan met stress, ontspannen en loslaten. Zodat je weer effectief en innovatief kunt zijn”

 >  Maatwerk & Masterclasses  >  Vitaliteit