Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Hoe kunnen organisaties en branches hun medewerkers tot en zelfs na hun pensioen met plezier productief en inzetbaar houden? Deze vraag komt steeds vaker naar voren. Medewerkers worden in snel tempo gemiddeld ouder. Zo is er een stijging in beschikbare 45-plussers en een daling in het aantal jongere arbeidskrachten. Ook neemt het tempo van verandering toe: er worden hogere eisen gesteld omtrent verandervermogen, flexibiliteit, nieuwe kennis en vaardigheden en nieuwe functies. Daarnaast neemt de werkdruk en stress toe. Dit leidt er toe dat de medewerker minder voor zichzelf zorgt en een minder bewuste levensstijl aanneemt. Een vicieuze cirkel ontstaat!

In deze masterclass leert u hoe u zich als organisatie verder ontwikkelt. De trends en ontwikkelingen worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar wat dit vraagt van de medewerkers binnen de organisatie. Er wordt een plan van aanpak samengesteld om het team met plezier effectief en betrokken te houden binnen het bedrijf/organisatie.

Meer informatie over Duurzame Inzetbaarheid:

Voor wie?

U kunt als directie, management of HR de masterclass Duurzame Inzetbaarheid volgen wanneer een van onderstaande punten op u of uw bedrijf/organisatie van toepassing zijn:

 

 • U wilt de medewerkers qua kennis en ervaring bij laten blijven.
 • U houdt zich bezig met de vraag hoe medewerkers positief, gemotiveerd en betrokken blijven in een veranderende organisatie.
 • U wilt een hoger bewustwording creëren over werk-/privébalans die past bij leeftijd en persoonlijke omstandigheden.
 • U wilt uw team bewust bezig houden met vitaliteit en leefstijl (voeding, goede slaap, bewegen, omgaan met stress).
Inhoud

In deze masterclass leert u hoe u zich als organisatie verder ontwikkelt. Er zal door de coach en deelnemer(s) gezamenlijk een trendanalyse worden opgesteld. De belangrijkste trends en ontwikkelingen worden in kaart gebracht. Hierna wordt gekeken naar wat dit vraagt van de medewerkers binnen de organisatie. Er wordt een algemene visie gevormd over Duurzame Inzetbaarheid binnen de organisatie. Tijdens de masterclass komen meerdere Duurzame Inzetbaarheid thema’s aan bod. Aan het eind van de masterclass wordt er een plan van aanpak voor de organisatie samengesteld.

Resultaat

Het resultaat van het volgen van deze training is een verbeterde inzetbaarheid onder werknemers. Dit brengt voor u als werkgever en uw bedrijf/organisatie o.a. de volgende voordelen met zich mee:

 • Hogere productiviteit onder werknemers
 • Duurzamere inzetbaarheid van werknemers
 • Minder verloop, hogere retentie van werknemers door meer betrokkenheid
 • Een hogere bewustwording van werk-/privébalans binnen het team

Binnen uw werknemers zult u op de werkvloer direct verandering waarnemen met betrekking tot o.a.:

 • Een positiever zelfinzicht
 • Een prettigere balans tussen inspanning en ontspanning
 • Meer richting kunnen geven aan de carrière
 • Geen disfunctionele emotionele lading maar positieve energie
 >  Masterclass Duurzame Inzetbaarheid