Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst. GORTcoaching verzorgde hier de volgende trajecten:

N

Uitten van creativiteit

N

Persoonlijke ontwikkeling

N

Samenwerking & verbondenheid

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!