Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Van A naar B
Vaak weet je wel dat je van een huidige situatie naar een gewenste situatie zou willen. Helaas weet je dan altijd hoe je erheen moet. Het Grow Model wordt bij coaching gebruikt om hier op een efficiënte en gestructureerde wijze aan te werken. Zo krijg je inzicht in jouw doelen, mogelijkheden en plan van aanpak om bij die gewenste situatie te komen.

GROW
Hoe werkt deze methode dan? De volgende stappen maken dat waarschijnlijk iets duidelijker:

GOAL (Doel) Wat zou je willen bereiken gedurende coachsessies? Hoe zou de situatie moeten zijn om jezelf tevreden te stellen? Is het bereikbaar? Hoe weet je wanneer je je doel hebt bereikt?
REALITY (Stand van zaken) Wat is nu werkelijk het probleem? Hoeveel impact en controle heb je op die situatie? Wie zijn erbij betrokken? Wat heb je tot nu toe ondernomen?
OPTIONS (Opties) Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de voor en nadelen van de diverse opties? Welke optie zou je de meeste voldoening geven?
WAY-FORWARD (Actieplan) Wat ga je nu concreet doen? Wanneer ga je dat doen? Beantwoordt dit aan je gestelde doel? Welke hindernissen zou je tegen kunnen komen en hoe denk je die te overwinnen? Welke hulp heb je nodig van een coach?

Aan het eind van het gesprek wordt zo helder waarmee en op welke wijze je aan de slag gaat. Zou je meer over de werkwijze van onze coach willen weten?

» Kijk direct in de agenda en vraag een gratis oriëntatiegesprek aan.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden