Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Subsidie Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers bij GORTcoaching

LET OP! Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van de subsidie.

Als werkende vijfenveertigplusser wil je graag de regie over je eigen loopbaan houden. Wellicht heb je vragen als: Hoe kan ik werken leuk houden? Wat voor soort werk wil en kan ik de komende jaren doen? Welke mogelijkheden liggen er en wat zijn de obstakels? Of misschien werkt u al jaren bij hetzelfde bedrijf en bent u toe aan wat frisse energie.

Hiervoor heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies aan 45-plussers in het leven geroepen. Het Ontwikkeladvies moet jou als werkende 45-plusser de regie over je loopbaan geven en handvatten om jouw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Ontwikkeladvies 45plus bij GORTcoaching:

  • 1 gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek
  • 4 uur gesubsidieerde coaching t.w.v. €600,-. 
  • De loopbaancoach handelt de subsidieaanvraag af. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de subsidie en het ontwikkeladvies!

coaching voor HBO Medewerkers

" Tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeldavies 45-plussers t.w.v. € 600,- "

Volg het ontwikkeladvies bij GORTcoaching en werk aan:

Situatieschets

Gebruik het ontwikkeladvies om een schets te maken van jouw huidige situatie en om je bewust te worden van jouw toekomstperspectieven

Persoonsprofiel & toekomstoriëntatie

Ontdek jouw persoonlijke profiel en hoe jij jouw kwaliteiten in kunt zetten in de toekomst

&

Loopbaanontwikkeling

Vanuit je situatieschets en persoonsprofiel ontdek je jouw nog te maken stappen in je carrière

Vitaliteit

Doe waar je energie van krijgt en voel je vitaler op je werk

Meer informatie:

Ontwikkeladvies 45plussers - In het kort

Wat

  • 1 Gratis en vrijblijvend orientatiegesprek
  • 4 uur coaching
  • De loopbaancoach handelt de subsidieaanvraag af!

Werken aan:

  • Situatieschets en bewustwording van je eigen situatie en toekomstperspectieven – Waar zit je nu?
  • Persoonsprofiel – Wat maakt jou uniek?
  • Toekomstoriëntatie – Waar wil je naar toe?

Resultaat:
Na deze 4 uur heb je helder waar je naar toe wil, hoe jij je nog verder kunt ontwikkelen en welke stappen je nu kunt zetten. Deze resultaten zullen allemaal in een concreet ontwikkelplan worden weergegeven.

Lees meer over het Ontwikkeladvies voor 45-plussers

Wat
Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor € 600,- subsidie aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het jou als deelnemer stimuleert om de regie over je verdere loopbaan in eigen handen te nemen.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?
Bij het ontwikkeladvies zal de loopbaanadviseur jou individuele begeleiding geven over vier contacturen. Hier worden de volgende onderwerpen besproken:
• situatieschets en bewustwording van je eigen situatie en toekomstperspectieven
• persoonsprofiel
• toekomstoriëntatie;
• waar advies te krijgen is over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en welke mogelijkheden en (financiële) voorzieningen beschikbaar zijn om de noodzakelijke plannen uit te voeren.
Het eindproduct van deze gesprekken is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die jij op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om zijn mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan jouw pensioen vergroten. Daarbij is het van cruciaal belang dat de loopbaanadviseur voldoende kennis heeft van de sector en de onder andere door sociale partners beschikbaar gestelde voorzieningen. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van geschikte GORTcoaches die voldoen aan de eisen van het SZW én die ervaring hebben met de subsidieaanvraag!

Voor wie
Je kunt deelnemen aan het ontwikkeladvies wanneer je een werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van 45 jaar of ouder bent, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen helaas niet deelnemen. Uiteraard kunnen zij bij GORTcoaching wel reguliere coaching ontvangen!

Wie regelt de subsidieaanvraag?
Een loopbaanadviseur die over de vereiste opleidingen, ervaring en kennis beschikt om het ontwikkeladviestraject naar behoren te kunnen uitvoeren.

Wij hebben uiteraard al een selectie gemaakt van onze GORTcoaches die voldoen aan de gestelde voorwaarden door het ministerie van SZW. Kies direct een coach uit die bij u past en plan een gratis oriëntatiegesprek!

Subsidie
Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers en de deelnemer daarbij de enquête te laten invullen.

Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Voorwaarden
Kijk voor de specieke voorwaarden op de volgende website:

Uitvoering van beleid Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
Wet tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Wat kan GORTcoaching voor u betekenen?

GORTcoaching is hét coaching- en trainingsbureau van Nederland met aandacht voor het individu binnen een team. Wij zijn een landelijk coachbureau dat is gespecialiseerd in individuele coaching en teamcoaching. De visie van ons GOCOteam is: ”Resultaat door coaching voor iedereen mogelijk maken”. Aansluitend daarop is onze missie: ”De beste coach in elke plaats”. En dit alles natuurlijk altijd vanuit onze slogan: ”hart voor de mens, liefde voor het vak”. Hier past de vergoeding die u vanuit de tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45-plussers wordt geboden natuurlijk geweldig bij!

Wij hebben al een selectie voor u gemaakt van onze beste GORTcoaches die voldoen aan de voorwaarden van het mninisterie van SZW. Zij zijn allemaal bekend met de subsidie ontwikkeladvies voor 45-plussers en u hoeft dus niet meer zelf van alles uit te zoeken. Daarbij worden onze coaches ondersteund door onze kwaliteitsmanager Joline. Samen waarborgt GORTcoaching zo de kwaliteit van uw coachingstraject!

GORTcoaching biedt u:

Deskundige Professionals:
Ons team bestaat uitsluitend uit gediplomeerde psychologen en coaches

Heldere communicatie en service: U kunt rekenen op toegankelijke no-nonsense informatie over coaching. Op de website en in contact met onze professionals

Lean en modern: Door gebruik te maken van online tools kunt u rekenen op de beste prijs-kwaliteitverhouding voor uw coachingstraject.

Resultaatgericht: Met uw persoonlijke wensen als uitgangspunt begeleiden wij u of uw medewerker naar concrete, meetbare veranderingen en resultaten

Energieke voorloper: GORTcoaching is een opvallende en energieke voorloper onder de coachbureaus in Nederland. Wij groeien omdat wij ervoor zorgen dat u kunt groeien!

Veelgestelde vragen

Heeft u nog geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vragen.