Deze bedrijven zijn u voorgegaan (Vervolg 2)

Let op! De genoemde ontwikkelingspunten zijn slechts voorbeelden. Wij geven geen inhoudelijke informatie vrij over de trajecten.

UMC Radboud

UMC Radboud

GORTcoaching heeft de medewerkers van het Radboud UMC geholpen op de volgende gebieden: communicatie, persoonlijke ontwikkeling en efficiënt leiderschap. Lees verder >

Verkade

Verkade

GORTcoaching heeft bij Verkade verschillende coachtrajecten verzorgd gericht op efficiënte bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid van het personeel. Zo is er onder andere gewerkt aan: Effectieve personeel turn-over, Persoonlijke ontwikkeling en Grotere stressbestendigheid van werknemer. Lees verder>

Delta Lloyd

Delta Lloyd

GORTcoaching heeft voor de medewerkers van Delta Llyod een coachingstraject geleverd op de volgende punten: onderlinge communicatie, teamcoaching, effectiviteit van medewerkers en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Lees verder >

Rabobank Noord Twente

Rabobank Noord Twent

GORTcoaching heeft voor deze organisatie een coachtraject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: Conflictbemiddeling, Persoonlijke effectiviteit en Zelfreflectie. Lees verder >

Ministerie van Economische zaken

Ministerie van Economische zaken

GORTcoaching heeft geholpen bij het ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking middels het op maat gemaakte coachtraject waarbij gewerkt werd aan: communicatie, teambuilding en conflicthantering. Lees verder >

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

GORTcoaching en de VU werken samen met een coachtraject op het gebied van: Onderzoek, Stageplaatsen psychologie en Publiceren onderzoek. Lees verder >

Farel College

Farel College

GORTcoaching heeft voor het Farel College het volgende coachtraject verzorgd waarbij de nadruk lag op: Persoonlijke ontwikkeling, Werkplezier, Communicatievaardigheden en Loopbaancoaching. Lees verder >  

Albucom

Albucom

GORTcoaching heeft voor dit bedrijf een coachtraject aangeboden dat zich richt op de volgende aspecten: Zelfreflectie, Communicatie en Stresspreventie. Lees verder >

 

DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding

GORTcoaching binnen DHL Global Forwarding verschillende coachtrajecten verzorgd. Bij deze trajecten is er gewerkt aan: Persoonlijke ontwikkeling, Zelfreflectie, Assertiviteit en Samenwerking. Lees verder>

RPS advies- en ingenieursbureau

RPS advies- en ingenieursbureau

GORTcoaching heeft een coachtraject gegeven bij RPS waarin de volgende zaken aan bod kwamen: feedback geven en ontvangen, verbondenheid en intervisie. Lees verder >

Solving Efeso

Solving Efeso

GORTcoaching heeft daarom een coachingstraject verzorgd waarbij de nadruk lag op: Assertiviteit, Persoonlijke ontwikkeling t.b.v. het werk, Talentontwikkeling en Conflicthantering. Lees verder>

MWM2

MWM2

De naam MWM2 staat voor Meer Weten van Mensen en Markten. GORTcoaching heeft MWM2 op de volgende vlakken geholpen: communicatie, marketing en efficiënt leiderschap. Lees verder >

PO Raad

PO Raad

GORTcoaching heeft diverse coachtrajecten voor PO Raad verzorgd waar op succesvolle wijze gewerkt is aan: Collegiale samenwerking en steun, Probleemoplossend werken, Leren van elkaars ervaringen en Inzicht in eigen mogelijkheden. Lees verder >

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

GORTcoaching heeft de gemeente Den Haag (Dienst SZW/WSP) geholpen op de volgende vlakken: communicatie, stresspreventie en zelfpresentatie. Lees verder >

Brabant Water NV

Brabant Water NV

GORTcoaching heeft de medewerkers van Brabant Water middels een coachtraject geholpen met o.a.: communicatie, inzicht in talenten en kwaliteiten en talentontwikkeling. Lees verder >

Lomans Amersfoort

Lomas Amersfoort

Door middel van een traject van GORTcoaching hebben medewerkers zich verder ontwikkeld op volgende punten: teamcoaching, persoonlijke effectiviteit en talentontwikkeling. Lees verder >  

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate (IB)

GORTcoaching heeft een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: talentontwikkeling, loopbaancoaching en persoonlijke effectiviteit. Lees verder >

Ping-pong Design

Ping-pong Design

GORTcoaching heeft een traject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: assertiviteit, persoonlijke ontwikkeling t.b.v. het werk en talentontwikkeling. Lees verder>

Stichting ICCO

Stichting ICCO

GORTcoaching heeft een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: samenwerking & verbondenheid, onderlinge vertrouwensband, onderhandelen en conflicthantering. Lees verder >  

Alares

Alares

GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten:  affectiviteit, assertiviteit,  zelfpresentatie, onderhandelen en persoonlijke ontwikkeling. Lees verder >

Koninklijke Visio

Koninklijke VISO

Om de werknemers van Koninklijke visio te ondersteunen bij hun werkzaamheden heeft GORTcoaching coachingstrajecten verzorgd gericht op: Effectiviteit, Communicatie, Zelfpresentatie en Flexibiliteit.  Lees verder>

People Power

People Power

GORTcoaching heeft voor dit bedrijf een coachingstraject verzorgd dat zich richt op de volgende aspecten: Loopbaanontwikkeling, Persoonlijke ontwikkeling en Talentmanagement. Lees verder >  

JMS Consultancy

JMS Concultancy

Door middel van een traject van GORTcoaching hebben medewerkers zich verder ontwikkeld op onderstaande punten: Talentmanagement, Outplacement en Communicatie. Lees verder >

High Tech Campus

High Tech Campus Eindhoven

GORTcoaching heeft de High Tech Campus geholpen op de volgende vlakken: intervisie, verbondenheid en stress preventie. Lees verder >

 

Netherlands Quality Agency B.V.

Lifeguard Healthservices B.V.

GORTcoaching heeft voor hen een coachingstraject verzorgd waarbij de nadruk lag op de volgende punten: Assertiviteit, Persoonlijke ontwikkeling t.b.v. het werk, Talentontwikkeling en Conflicthantering. Lees verder >  

Amerpoort

Amerpoort

GORTcoaching heeft voor deze organisatie een coachtraject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: Conflictbemiddeling, Persoonlijke effectiviteit, Zelfreflectie en Plezier in het werk. Lees verder >  
Lifeguard Healthservices B.V.

Lifeguard Healthservices B.V.

In dit coachtraject werden de volgende punten behandeld:  Werk- en communicatievaardigheden, Effectieve leiderschapsstijl, Samenwerking, Feedback geven en ontvangen en Intervisie. Lees verder>

Lodiers & Partners

Lodiers & Partners

GORTcoaching heeft een coachtraject uitgevoerd bij Lodiers & Partners met als doel om de medewerkers te ondersteunen in: Loopbaancoaching, Talentontwikkeling, Persoonlijke ontwikkeling en Communicatie. Lees verder >  

Stichting BOOR

Stichting BOOR

GORTcoaching heeft een coachtraject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: Assertiviteit, Zelfreflectie en Talentontwikkeling. Lees verder >

COC Nederland

COC Nederland

GORTcoaching heeft voor deze organisatie een coachtraject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: Loopbaancoaching, Assertiviteit en Stresspreventie. Lees verder>
Life & Mobility

Life & Mobility

GORTcoaching heeft Life & Mobility geholpen op de volgende vlakken: communicatie, inzicht in talenten en kwaliteiten en creativiteit. Lees verder >

Het Huis Utrecht

Het Huis Utrecht

GORTcoaching heeft een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: Zelfpresentatie, Marketing en Efficiëntie. Lees verder >  

 

VSNU

VSNU

GORTcoaching heeft VSNU geholpen met de volgende onderwerpen: persoonlijk leiderschap, marketing en creativiteit. Lees verder >

Company Webcast BV

Company Webcast BV

GORTcoaching heeft Company Webcast BV geholpen op de volgende vlakken: effectief communiceren, verhogen van effectiviteit en talentontwikkeling. Lees verder >

 

KRO NCRV

KRO NCRV

GORTcoaching heeft de KRO NCRV geholpen op de volgende vlakken: communicatie, zelfpresentatie en flexibiliteit. Lees verder >

GGD Fryslân

GGD Fryslân

GORTcoaching heeft GGD Fryslân geholpen met de volgende onderwerpen: intervisie, verbondenheid en persoonlijke communicatie. Lees verder >

Planbureau voor de Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving

GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: Assertiviteit,  Zelfreflectie en Samenwerking. Lees verder >

 

Abrona

Abrona

GORTcoaching heeft een coachtraject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: Samenwerking, Communicatie en Zelfreflectie. Lees verder >