Deze bedrijven zijn u voorgegaan (Vervolg 3)

Let op! De genoemde ontwikkelingspunten zijn slechts voorbeelden. Wij geven geen inhoudelijke informatie vrij over de trajecten.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

GORTcoaching heeft FHK een coachtraject geboden waar de volgende onderwerpen aan bod kwamen: persoonlijke leiderschap en communicatie. Lees verder >

Voicebooking

Voicebooking

GORTcoaching heeft Voicebooking.com geholpen met de volgende onderwerpen: effectiviteit, feedback geven en ontvangen en inzicht in talenten en kwaliteiten. Lees verder >

Auris Koninklijke Auris Groep

Koninklijke Auris Groep

Om deze reden is GORTcoaching ingeschakeld om te helpen of de volgende vlakken: communicitie, verbondenheid, en persoonlijk leiderschap  Lees verder >

AFAS Software

AFAS Software

AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf, vooral vol passie als het gaat om klanten en het inspireren van ondernemers. GORTcoaching heeft AFAS een coachtraject aangeboden gericht op de volgende aspecten: interne communicatie, het verhogen van effectiviteit, omgaan met weerstand van klanten. Lees verder >
Tele Radio BV

Tele Radio BV

GORTcoaching heeft Tele Radio geholpen op het gebied van persoonlijk leiderschap, verbondenheid en talentontwikkeling. Lees verder >

HEGO

HEGO

Als familiebedrijf hecht HEGO veel waarde aan duurzame relaties met klanten en leveranciers. GORTcoaching heeft voor HEGO een coachtraject verzorgd dat zich voornamelijk heeft gericht op teamcoaching, persoonlijke effectiviteit en effectief communiceren. Lees verder >

NH Hotels

NH Hotels

Doordat NH Hotels constant wil verbeteren en groeien hebben zij hier extra ondersteuning bij gekregen van GORTcoaching. Er is gezorgd voor een passend coachtraject waarbij gedacht kan worden aan onder andere de volgende activiteiten: gastvrijheidstraining, conflicthantering en samenwerking. Lees verder >  

HALT Tilburg - Den Bosch

HALT Tilburg - Den Bosch

GORTcoaching heeft Halt geholpen bij de positieve bewustwording onder het personeel met ondersteuning in o.a. de volgende aspecten middels een bijpassend coachtraject: persoonlijke ontwikkeling, talent ontwikkeling en conflicthantering. Lees verder >

Givaudan

Givaudan

Samen met GORTcoaching heeft Givaudan voor hun personeel een training ontwikkeld op de volgende gebieden: assertiviteit, samenwerken en zelfreflectie. Lees verder>

Beverly Beethoven

Beverly Beethoven

GORTcoaching heeft Beverly Beethoven onder andere geholpen bij de volgende projecten: persoonlijke effectiviteit, professionalisering en werk- en communicatieprocessen. Lees verder > 

Buckaroo

GORTcoaching heeft Buckaroo online payment services onder andere geholpen bij de volgende projecten: persoonlijke effectiviteit, professionalisering en werk- en communicatieprocessen. Lees verder > 

De Onderwijsspecialisten

De coaches van GORTcoaching hebben een coachtraject aan de medewerkers van de onderwijsspecialisten verzorgd, gericht op omgaan met weerstand, creativiteit en samenwerken. Lees verder > 

Beverly Beethoven

Brijder

GORTcoaching een coachtraject op maat gemaakt waarbij de werknemers van Brijder geholpen zijn op o.a. de volgende vlakken: creativiteit, omgaan met snelle veranderingen en communicatie. Lees verder > 

Universiteit Utrecht

GORTcoaching heeft de Universiteit Utrecht ondersteuning gegeven op de volgende gebieden: effectief leiderschap, rolverdeling en intervisie. Lees verder > 

Stichting Natuurlijk Leren

De coaches van GORTcoaching hebben een coachtraject aan de medewerkers van Sitchint Natuurlijk leren, gericht op teambuilding, doelgerichtheid en zelfsturing. Lees verder > 

De Rading

De Rading

GORTcoaching heeft de medewerkers van de Rading geholpen met persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en communicatie. Lees verder >

CARE Nederland

CARE Nederland

GORTcoaching heeft CARE ondersteuning geboden middels een coachtraject waarbij gedacht kan worden aan activiteiten als teambuilding, persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling. Lees verder >
Academisch Medisch Centrum

Academisch Medisch Centrum

GORTcoaching heeft het AMC geholpen op de vlakken persoonlijk leiderschap en inzicht in talent en kwaliteiten. Lees verder >

Sekondant

Sekondant

Het coachtraject dat GORTcoaching binnen Stichting Sekondant heeft aangeboden heeft zich gericht op: onder controle krijgen van stress, grenzen leren herkennen en respecteren, assertief en zeker opstellen, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke vaardigheden, loopbaanontwikkeling, persoonlijke doelstelling m.b.t. het werk. Lees verder >

Cordaid

Cordaid

GORTcoaching heeft bij Cordaid een coachingstraject verzorgd gericht op: samenwerking en verbondenheid, onderlinge vertrouwensband, onderhandelen, conflicthantering. Lees verder >

 

Gemeente Zederik

Gemeente Zederik

Voor de gemeente Zederik heeft GORTcoaching een traject verzorgd met aandacht voor de volgende punten: inzich in kwaliteiten en talenten, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, persoonlijke effectiviteit, inzicht in carrière- ontwikkeling. Lees verder >

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het coachtraject dat GORTcoaching bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangeboden heeft zich gericht op: samenwerking, betrouwbaarheid, zelfbewust zijn en worden, slagvaardigheid, persoonlijke ontwikkeling. Lees verder >

CAOP

CAOP

GORTcoaching heeft binnen dit bedrijf coachingstrajecten verzorgd op het gebied van: inzicht in talenten en kwaliteiten, persoonlijke ontwikkeling, inzicht in carrère-ontwikkeling, loopbaan- en beroepskeuzetesten, samenwerking. Lees verder >

Loyalty Lab

Loyalty Lab

Middels een coachtraject heeft GORTcoaching Loyalty Lab B.V. en haar werknemers kunnen ondersteunen in: loopbaanontwikkeling, opbouwen van zelfvertrouwen, zelfpresentatie, netwerkcapaciteiten. Lees verder >

Zorgfederatie Kompas

Zorgfederatie Kompas

Zorgfederatie Kompas heeft een coachtraject gevolgd bij GORTcoaching dat zich specifiek heeft gericht op: loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, inzichten in talenten en kwaliteiten. Lees verder >

TinQwise

TinQwise

GORTcoaching heeft verschillende coachingstrajecten verzorgd voor TinQwise met betrekking tot: loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, persoonlijke effectiviteit. Lees verder >

Monkeybizniz

Monkeybizniz

GORTcoaching heeft een coachtraject uitgevoerd bij Monkeybizniz met als doel om de medewerkers te ondersteunen in: loopbaancoaching, talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, analyze van sterke en zwakke punten. Lees verder >

Petrovsky & Ramone

Petrovsky & Ramone

GORTcoaching heeft een coachtraject ontwikkeld om Petrovsky & Ramone te ondersteunen in constant veranderende samenwerkingen en het gebruik van de juiste communicatie hierbij. Lees verder >
KWR Watercycle Research Institute

KWR Watercycle Research Institute

GORTcoaching heeft voor KWR een coachtraject verzorgd dat zich voornamelijk heeft gericht op: externe communicatie, effectieve interne kennisdeling, samenwerking en feedback geven en ontvangen. Lees verder >

IKV Pax Christi

Pax Christi

Om de werknemers van PAX Christi te ondersteunen bij hun werkzaamheden heeft GORTcoaching het coachtraject verzorgd gericht op: communicatie, conflicthantering, samenwerking, zelfreflectie en flexibiliteit. Lees verder>

Pon Holdings B.V.

Pon Holdings B.V.

Hardwerkend personeel met kracht voor de zaak is de kern van Pon Holdings. GORTcoaching heeft Pon Holdings door middel van een coachtraject geholpen met: teambuilding, effectieve communicatie en proces- en relatiegericht werken. Lees verder >

De Raad voor de Rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak

GORTcoaching heeft ondersteuning geboden op o.a. de volgende gebieden: work-life balance en de onderlinge vertrouwensband. Lees verder >
Forexx Company B.V.

Forexx Company B.V.

Om innovatie te behouden is het van belang om out of the box te blijven denken en hiervoor is verandering van stof belangrijk. Forexx Company B.V. heeft GORTcoaching hierbij ingeschakeld voor nieuwe coachingsmethoden, hierbij kan gedacht worden aan onder andere de volgende activiteiten: vitaal samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit en kwaliteitenontwikkeling. Lees verder>
Bureau Zuidema

Bureau Zuidema

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in trainingen en leerinterventies heeft Bureau Zuidema GORTcoaching ingeschakeld om op de hoogte te blijven door een coachtraject. GORTcoaching heeft hierbij geholpen met o.a. de volgende activiteiten: training, workshop en teambuilding. Lees verder >  

KAO Group Company

KAO Group Company

Kao group company streeft naar tevredenheid onder klanten en werknemers. Daarvoor hebben zij GORTcoaching ingeschakeld. GORTcoaching heeft een coachtraject ontwikkelt voor de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Dit gaat o.a. over de volgende activiteiten: life-style coaching, beroepskeuzetesten en assertiviteitstraining. Lees verder >

Procap

Procap

De visie van Procrap is dat projecten alleen lukken wanneer je een stap verder gaat dan anderen, daarvoor hebben zij GORTcoaching ingeschakeld voor een coachtraject bij de volgende activiteiten: Leiderschapstraining, assertiviteitstraining, talentontwikkeling en teamcoaching. Lees verder>

MethaHodos

MethaHodos

Omdat bij MethaHondos de nadruk ligt op samenwerking heeft GORTcoaching een traject verzorgd waarbij de nadruk ligt om interpersoonlijke communicatie, zoals: werk- en persoonlijke communicatie, persoonlijke effectiviteit en stresspreventie. Lees verder >  

HALT Tilburg - Den Bosch

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam ondersteunt haar werknemers in het blijven ontwikkelen en ontdekken van kwaliteiten. Om de gemeente hierbij te helpen heeft GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: inzicht in talenten en kwaliteiten, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Lees verder >

HvA

Hogeschool van Amsterdam

GORTcoaching heeft de medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam op de volgende vlakken geholpen: werk- en communicatieprocessen, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Lees verder > 

Solviteers

Solviteers

GORTcoaching heeft bij Solviteers verschillende coachingstrajecten verzorgd. In deze trajecten is onder andere gewerkt aan: assertiviteit, persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Lees verder >

Orion

Orion

Voor de leraren op deze school heeft GORTcoaching verschillende coachtrajecten verzorgd. Binnen deze trajecten is er veel aandacht besteed aan: persoonlijke ontwikkeling, onderlinge vertrouwensband, samenwerking, veerkracht en vitaliteit, time- en stressmanagement. Lees verder >

 

Rathenau Instituut

Rathenau Instituut

GORTcoaching heeft voor het Rathenau Instituut een coachingstraject verzorgd ter behoeve van: persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, loopbaanontwikkeling, interpersoonlijke communicatie. Lees verder >

 

Nike golf

Nike Golf

Nike Golf staat voor een persoonlijke aanpak. GORTcoaching heeft o.a. geholpen bij de volgende projecten: persoonlijke ontwikkeling, loopbaancoaching en werk- en communicatieprocessen. Lees verder >  

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep besteed niet alleen aandacht aan de ontwikkeling van kwetsbare mensen, maar ook aan de ontwikkeling van hun personeel en de vrijwilligers. GORTcoaching heeft de Regenboog Groep ondersteunt met een coachtraject op de volgende vlakken: persoonlijke ontwikkeling, teamwork, leiderschap en assertiviteit. Lees verder >

Ministerie van Veiligheid en justitie

Ministerie van Veiligheid en justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. GORTcoaching verzorgde hier een coachtraject gericht op het uitten van creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking & verbondenheid. Lees verder >

Savantis

Savantis

GORTcoaching heeft een traject verzorgd bij Savantis waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: feedback geven en ontvangen, onderhandelen en plezier in het werk. Lees verder >

Organisation in Design

Organisation in Design

GORTcoaching heeft hier een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: timemanagement, communicatievaardigheden en talentontwikkeling. Lees verder >

Sanoma Media Netherlands BV

Sanoma Media Netherlands BV

GORTcoaching heeft een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten:effectiviteit, feedback geven en ontvangen en de onderlinge vertrouwensband. Lees verder >

Het Kunstgebouw

Het Kunstgebouw

Kunstgebouw stimuleert wat er kan zijn op het gebied van cultuuronderwijs in Zuid-Holland. De volgende trajecten zijn door GORTcoaching gegeven: persoonlijk leiderschap, samenwerking & verbondenheid en talentontwikkeling. Lees verder >

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Bij de Gemeente Apeldoorn heeft GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan: communicatie, feedback geven en ontvangen, leiderschapsontwikkeling. Lees verder >

Gemeente Nederlek

Gemeente Nederlek

Voor de gemeente Nederlek hebben wij dankzij ons onfeilbare systeem het volgende traject aan kunnen bieden wat de deelnemers allen en met veel enthousiasme doorlopen hebben: teambuilding, communicatievaardigheden en teamcoaching.  Lees verder >

Ministerie van Infrastructuur en Mileu

Ministerie van Infrastructuur en Mileu

De volgende coachtrajecten zijn voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgenomen bij GORTcoaching: conflicthantering, flexibiliteit en zelfpresentatie. Lees verder >

Regionaal Archief Rivierenland

Regionaal Archief Rivierenland

GORTcoaching heeft een coachtraject verzorgd voor het regionaal archief rivierenland op gebied van teamcoaching, persoonlijke ontwikkeling en communicatievaardigheden. Lees verder >

Stichting NTR

Stichting NTR

GORTcoaching heeft een traject verzorgd bij stichting NTR waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: flexibiliteit, kwaliteitenontwikkeling, inzicht in carrière-ontwikkeling.  Lees verder >

MBO Utrecht

MBO Utrecht

MBO Utrecht wil naast hun leerlingen ook de medewerkers kansen bieden. GORTcoaching heeft hen hierbij geholpen op het gebied van communicatie, kwaliteitenontwikkeling en efficiënt leiderschap. Lees verder >

Brede school Tilburg

Brede school Tilburg

GORTcoaching heeft Brede School Tilburg geholpen op het gebied van communicatie, samenwerken en effectief leiderschap. Lees verder >

't PlanoVisie

't PlanoVisie

GORTcoaching heeft PlanoVisie geholpen hun effectiviteit, kwaliteit en talentontwikkeling te vergroten. Lees verder >

Scholten Awater

Scholten Awater

Bij Scholten Awater heeft GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: samenwerking, zelfreflectie, assertiviteit. Lees verder >

Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidsregio Haaglanden

GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: assertiviteit, conflicthantering, inzicht in talenten en kwaliteiten. Lees verder >

BoutOveres Advocaten

BoutOveres Advocaten

GORTcoaching heeft een traject verzorgd bij BoutOveres Adcocaten waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten: uitten van creativiteit, werk- en communicatieprocessen en zelfreflectie. Lees verder > 

APG Asset Management

APG Asset Management

GORTcoaching heeft onder andere geholpen met: leiderschap, assertiviteit, effectieve communicatie en teambuilding. Lees verder > 

CPZ - College voor Zorgverzekeringen

College voor zorgverzekeringen

GORTcoaching heeft het College voor Zorgverzekeringen geholpen door: Het organiseren van een workshop over persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en leiderschap. Lees verder > 

IBN Facilitair

IBN Facilitair

GORTcoaching heeft bij IBN Facilitair geholpen door ondersteuning te bieden op de volgende vlakken: verbondenheid, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Lees verder >

Gemeente Vught

Gemeente Vught

GORTcoaching heeft bij de gemeente Vught een coachtraject verzorgd met aandacht voor de volgende onderwerpen: communicatie, verbondenheid, samenwerken. Lees verder >

 

Lister

Lister

Om de zorg van Lister zo optimaal mogelijk te houden heeft GORTcoaching de medewerkers van Lister geholpen op de volgende aspecten: persoonlijke ontwikkeling, inzicht in talenten en kwaliteiten, effectiviteit. Lees verder >

Hivos

Hivos

GORTcoaching heeft bij Hivos een coachtraject verzorgd met aandacht voor: communicatie, marketing, efficiënt leiderschap. Lees verder >