Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Outplacement, ook wel ontslagbegeleiding genoemd, komt voor wanneer bedrijven hun werknemers noodgedwongen moeten ontslaan. Met ontslag bedreigde werknemers kunnen op deze momenten een traject beginnen waarbij zij worden geholpen bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Deskundige coaching is bij outplacement een goede ondersteuning om dit traject zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Om inzicht te krijgen in de manier waarop een traject verloopt en de manier waarop een coach een belangrijke rol kan vervullen zijn er vier verschillende fasen van outplacement te onderscheiden.

1. Verlies, teleurstelling en overgang
Het verliezen van een baan is een pijnlijke ervaring en het is dan ook vanzelfsprekend dat de werknemer zijn of haar emoties moet uiten. Verschillende personen hebben allemaal hun eigen manier om met dit verlies om te gaan. Een coach is bij uitstek de persoon die hier op een professionele wijze mee om kan gaan en de werknemer kan ondersteunen in dit verlies. Het is dan ook aan de werknemer en coach samen om te bepalen wanneer men klaar is om de volgende stap in het proces te zetten. Bedenk wel dat emoties niet zomaar kunnen worden stopgezet! Erken dat emoties op bepaalde momenten terug kunnen komen.

2. Persoonlijke ontwikkeling
Tijdens de fase van persoonlijke ontwikkeling is het van belang om te ontdekken wat jouw specifieke talenten zijn, wat je leuk vindt, maar ook waar je minder goed in bent. Een coach kan bijvoorbeeld testen aanbieden om zo specifiek mogelijk te ontdekken wat iemands drijfveer is in zijn of haar werk. Als dit in kaart is gebracht wordt het gemakkelijker om een nieuwe richting in een carrière te bepalen.

3. Op zoek naar een baan
Het succes bij het zoeken naar een baan kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Uiteraard is het hebben van een goed CV een vereiste, maar ook interpersoonlijke vaardigheden zijn van belang. Ten eerste is het goed om te weten hoe iemand zo goed mogelijk voor de dag kan komen bij een sollicitatiegesprek. Ten tweede zijn netwerkcapaciteiten een goede voorspeller van succes in de zoektocht naar een baan. Onderzoek wijst namelijk uit dat voor 85% van de beschikbare banen niet wordt geadverteerd! Het kennen van de juiste mensen is daarom een groot voordeel. Een loopbaancoach kan helpen om werknemers zich hier meer van bewust te laten worden en ze te helpen om van deze kwaliteiten te profiteren.

4. Voortdurende begeleiding en ondersteuning
Deze laatste fase is misschien de meest essentiële in het proces van outplacement. Waar de rol van de coach is om ondersteunend en faciliterend te werk te gaan, houd dit niet op wanneer het eerste sollicitatiegesprek achter de rug is! Juist wanneer een persoon een nieuwe fase bereikt in zijn of haar leven is ondersteuning vanuit een coach van groot belang. Samen kan worden gereflecteerd op het proces dat doorlopen is en vanuit die ervaringen kunnen lessen worden getrokken voor toekomstige situaties. Zo zal de werknemer zich tevredener voelen over het gekozen pad en aangemoedigd worden om lastige situaties in de toekomst op een positievere manier te benaderen.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  De 4 fasen van outplacement en de rol van coaching