In het kort

=

Kwaliteitskeurmerk voor “Register Loopbaanprofessional”

=

Subsidie voor rijksambtenaren

=

Kies zelf uw GORTcoach

Informatie over het CMI certificaat

Het Career Management Instituut (CMI) is de enige onafhankelijke instelling die loopbaanadviseurs certificeert tot “Register Loopbaanprofessional” (RL). Aan deze erkenning, die kan worden verkregen na tenminste 3 jaar beroepservaring, gaat een uitgebreide en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij het CMI vooraf. Het CMI stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van loopbaanadviseurs die zij opnemen in het register. Daarbij wordt het CMI zelf ook door een onafhankelijke instantie getoetst.

Informatie over coaching voor rijksambtenaren

De zwaardere beroepserkenning en onafhankelijk accreditatie maken dat steeds meer werknemers en bedrijven kiezen voor een loopbaancoach die CMI gecertificeerd is. Elke rijksambtenaar heeft het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met behulp van een professionele loopbaandeskundige. Hiervoor is een subsidie van maximaal 1500 euro voor het loopbaanadvies, mits de coach CMI gecertificeerd is. Men mag hierbij zelf een professionele loopbaandeskundige uitkiezen. GORTcoaching heeft veel ervaren coaches in loopbaancoaching, waaronder CMI-gecertificeerde coaches.

Lees verder

De gestelde eisen aan uw loopbaanadviseur

Bij het toetsen op de vakbekwaamheid van loopbaanprofessionals sluit het CMI aan bij de internationaal ontwikkelde kwaliteitscriteria. Het heeft nauwe banden met het Institute of Career Certification International (ICCI), hun internationale partner. Er worden bij de registratie strenge eisen gesteld waarbij de loopbaanadviseur meerdere gesprekken met de toetsingscommissie heeft.

Het CMI roept de loopbaanadviseurs elke drie jaar weer op voor recertificering. Om gecertificeerd te blijven dienen zij:

  • hun vakbekwaamheid te herbevestigen
  • aan te tonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied
  • aan te tonen dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn

Hierdoor weet u dat uw loopbaanadviseur echt kwaliteit levert.

Hieronder ziet u onze coaches met een CMI certificering:

Senior Coach Wies

DIT IS WIES: Ontwikkelingsgericht, betrokken confronterend, inzichtgevend, empatisch.

Specialisaties: Mensen in veranderingsprocessen, Carrière switchers, MBO+, hoger opgeleiden, Piekeraars, Zingevingsvraagstukken, Re-integratie, Ontwikkelingstrajecten, Conflicthantering, Competentie coaching, CMI

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Lifestyle coaching, Burn out coaching, Outplacement, Transitievergoeding coach, Re-integratie.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Wies

Top-level Coach Yolanthe

DIT IS YOLANTHE: Doelgericht, intuïtief, concreet, sprankelend.

Specialisaties: Bewust keuzes leren maken, Heroriëntatie in leven/werk, Assertiviteit , Zelfvertrouwen, Buiten je comfortzone gaan, Stress / burnout herstel, Netwerk- en sollicitatietraining, Competentie coaching, CMI, Noloc, CSR, HeartMath

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Life coaching, Burn out coaching, Outplacement, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Yolanthe

Senior Coach Caroline

DIT IS CAROLINE: Warm, energiek, vrolijk, direct en kundig.

Specialisaties: Werk-privé balans, Omgaan met verandering/verlies, Leidinggevenden, Balanszoekers, Mensen met behoefte aan een heldere en praktische aanpak, Talentontwikkeling, Zorgprofessionals, Artsen, Competentie coaching, CMI, Noloc, Loopbaanadvies, Faalangsst, Docenten, Moeders, RET, Intodrives, LINC, Transactionele analyse

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Outplacement, Stresscoaching, Burn out coaching, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Caroline

Senior Coach Pieter

DIT IS PIETER: Analytisch, out-of-the-box, stimulerend, resultaatgericht.

Specialisaties: Ambitieuze professionals, Managers, Ondernemers, Zelfvertrouwen, Persoonlijke effectiviteit, Omgaan met veranderingen, Persoonlijk leiderschap, Piekeraars , Twijfelaars, Zorgprofessionals, Competentie coaching, Management coaching, Noloc, NIP, OPQ, CMI

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Loopbaancoaching, Outplacement.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Pieter

Senior Coach Olga

DIT IS OLGA: Motiverend, creatief, betrokken, gestructureerd.

Specialisaties: Werkenden, Leidinggevenden, Perfectionisten, Balanszoekers, Stoere mannen en vrouwen, Hoogsensitieven, Persoonlijke ontwikkeling, Werkdruk, Keuzes maken, Omgaan met veranderingen, Management coaching, Competentie coaching, TMA, CMI, NLP, ACT

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Jobcoaching, Outplacement, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Olga

Senior Coach Greet

DIT IS GREET: Nieuwsgierig, betrokken, inspirerend, Fries.

Specialisaties: Loopbaanzelfsturing, Werkstress, Professionalisering, Zingeving, Profilering, Werkgeluk, Twijfelaars, Onzekere professionals, Omgaan met verandering, MBO/HBO/WO-niveau, Competentie coaching, CMI, Noloc, CSR, DISC, NLP, Big Five, RET, Loopbaanadvies, Hoogsensitieven, Sollicitatiecoaching, Advocaten, Artsen, Beginnend leidinggevenden, Docenten, Executives, Moeders

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Outplacement, Transitievergoeding coach, Jobcoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Greet

Senior Coach Jenk

DIT IS JENK: Energiek, oprecht, doelgericht, praktisch.

Specialisaties: Perfectionisten, Innerlijk leiderschap, Keuzes maken, Grenzen stellen, Doelen halen, Werk-privé balans, Professionals, Balanszoekers, Idealisten, Twijfelaars, Ambitieuzen, Stressreductie, Competentie Coaching, Management coaching, Executives, Expats, CMI, Noloc, Hoogsensitieven, Faalangst, Artsen, Advocaten, Scheiding, Sollicitatiecoaching, Loopbaanadvies, TMA, MBTI, Big Five, NLP, RET, ACT, Teamcoaching, Beginnend leidinggevenden, Docenten

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching, Lifestyle coaching, Outplacement, Transitievergoeding coach, Re-integratie.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Jenk

Top-level Coach Mayke

DIT IS MAYKE: Empathisch, analytisch, doortastend, resultaatgericht.

Specialisaties: Beginnend leidinggevenden, Management coaching, Executives, Expats, Sollicitatiecoaching, Loopbaanadvies, Communicatietraining, Zingeving, Zelfvertrouwen, Faalangst, Veranderprocessen, Teamcoaching, BN'ers, Competentie coaching, Perfectionisten, Advocaten, Artsen, Docenten, CMI, RET, NLP, MBTI, OPQ, Birkman, Big Five, DISC

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Outplacement, Re-integratie 2e spoor, Stresscoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching, Life coaching, Transitievergoeding coach, Re-integratie, Jobcoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Mayke

Senior Coach Tineke

DIT IS TINEKE: Energiek, authentiek, stimulerend, praktisch.

Specialisaties: Werk-privé balans, Doeners, 30 plussers, MBO/HBO, Vrijheidszoekers, Ambitieuze mannen en vrouwen, Vitaliteit, Duurzame inzetbaarheid, Communicatie, Werkstress, Werkgeluk , Werkenergie, Semioverheid , Competentie coaching, CMI, NLP, CSR, Sollicitatiecoaching

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Life coaching, Outplacement.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Tineke
coach Dorris

Top-level Coach Dorris

DIT IS DORRIS: Effectief, stimulerend, energiek, pragmatisch en oplossingsgsgericht.

Specialisaties: Professionele ontwikkeling, Persoonlijke effectiviteit, Profilering, Leidinggeven, Communicatie, Presenteren, Invloed krijgen en overtuigen, Starters, 45+ers, Competentie coaching, Management coaching, Beginnend leidinggevenden, CMI, Sollicitatiecoaching, ODC

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Outplacement, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Dorris

Senior Coach Annette

DIT IS ANNETTE: Aandachtig, doelgericht, zorgvuldig, enthousiast.

Specialisaties: Effectieve communicatie, Zelfvertrouwen, (Technisch) hoger opgeleiden, (Startend) leidinggevenden, Piekeraars, Balanszoekers, Engelstaligen, Management coaching, NLP, CMI, CSR, RET

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Outplacement, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Annette

Senior Coach Anezka

DIT IS ANEZKA: Inspirerend, hartelijk, oplossingsgericht, betrokken.

Specialisaties: Loopbaanadvies, Professionals , Hoogsensitieven, Faalangst, Perfectionisten, Artsen, Docenten, Teamcoaching, Beginnend leidinggevenden, Competentie coaching, Management coaching, CMI, Noloc, Schoolleiders, Ondernemers, Intervisie, Twijfelaars, Sollicitatiecoaching, RET, IEMT

Soorten coaching: Outplacement, Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Re-integratie, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Anezka
 >  CMI