In het kort

=

Kwaliteitskeurmerk voor “Register Loopbaanprofessional”

=

Subsidie voor rijksambtenaren

=

Kies zelf uw GORTcoach

Informatie over het CMI certificaat

Het Career Management Instituut (CMI) is de enige onafhankelijke instelling die loopbaanadviseurs certificeert tot “Register Loopbaanprofessional” (RL). Aan deze erkenning, die kan worden verkregen na tenminste 3 jaar beroepservaring, gaat een uitgebreide en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij het CMI vooraf. Het CMI stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van loopbaanadviseurs die zij opnemen in het register. Daarbij wordt het CMI zelf ook door een onafhankelijke instantie getoetst.

Informatie over coaching voor rijksambtenaren

De zwaardere beroepserkenning en onafhankelijk accreditatie maken dat steeds meer werknemers en bedrijven kiezen voor een loopbaancoach die CMI gecertificeerd is. Elke rijksambtenaar heeft het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met behulp van een professionele loopbaandeskundige. Hiervoor is een subsidie van maximaal 1500 euro voor het loopbaanadvies, mits de coach CMI gecertificeerd is. Men mag hierbij zelf een professionele loopbaandeskundige uitkiezen. GORTcoaching heeft veel ervaren coaches in loopbaancoaching, waaronder CMI-gecertificeerde coaches.

Lees verder

De gestelde eisen aan uw loopbaanadviseur

Bij het toetsen op de vakbekwaamheid van loopbaanprofessionals sluit het CMI aan bij de internationaal ontwikkelde kwaliteitscriteria. Het heeft nauwe banden met het Institute of Career Certification International (ICCI), hun internationale partner. Er worden bij de registratie strenge eisen gesteld waarbij de loopbaanadviseur meerdere gesprekken met de toetsingscommissie heeft.

Het CMI roept de loopbaanadviseurs elke drie jaar weer op voor recertificering. Om gecertificeerd te blijven dienen zij:

  • hun vakbekwaamheid te herbevestigen
  • aan te tonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied
  • aan te tonen dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn

Hierdoor weet u dat uw loopbaanadviseur echt kwaliteit levert.

Hieronder ziet u onze coaches met een CMI certificering:

 >  CMI