Lister begeleidt mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend. We ondersteunen cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. Lister biedt: reguliere zorgn, specialistische zorg, begeleiding aan jongeren en begeleiding aan ouderen.

Om de zorg van Lister zo optimaal mogelijk te houden heeft GORTcoaching de medewerkers van Lister geholpen op de volgende aspecten:

N

Persoonlijke ontwikkeling

N

Inzicht in talenten en kwaliteiten

N

Effectiviteit

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!