bureau jeugdzorg utrecht

Voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden biedt Bureau Jeugdzorg de noodzakelijke bescherming en organiseert zij de juiste zorg. Kinderen, jongeren, ouders, beroepskrachten of andere betrokkenen kunnen bij hun terecht voor hulp bij (ernstige) problemen in de opvoeding of de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Bureau Jeugdzorg Utrecht is er ook voor het bespreken van signalen die op mogelijke (ernstige) problemen bij kinderen kunnen wijzen. Waar nodig schakelen ze intensievere vormen van hulp in en houden ze zicht op de voortgang daarvan. Door middel van een coachingstraject van GORTcoaching is er op een effectieve manier gewerkt aan:

[checklist]

N

Loopbaancoaching

N

Conflicthantering

N

Assertiviteit

* De genoemde ontwikkelingspunten zijn slechts voorbeelden. GORTcoaching geeft geen inhoudelijke informatie vrij over coachtrajecten.

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!