Bureau Jeugdzorg Noord-Holland regelt voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, de juiste zorg en de noodzakelijke bescherming krijgen. Bureau Jeugdzorg probeert altijd om sámen met kinderen, jongeren en hun ouders hun problemen te overwinnen. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland telt zo’n 500 medewerkers, onder wie gedragswetenschappers, gz-psychologen en vertrouwensartsen. Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg beschikt over specifieke expertise die nodig is om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Daarnaast beschikt Bureau Jeugdzorg Noord-Holland over een uitgebreid netwerk, zodat ze altijd passende hulp kan inschakelen. Zowel intern als extern. De dienstverlening is daarom altijd tijdig en passend, de werkwijze doelgericht en efficiënt.

Door middel van een coachtraject van GORTcoaching is er op een effectieve manier gewerkt aan:

N

Loopbaancoaching

N

Conflicthantering

N

Assertiviteit

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!