cordaid

Stichting Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie welke aan het bestrijden van armoede en uitsluiting in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden werkt. Als organisatie begon Cordaid omdat mensen zich zorgen maakten over het lijden van mensen in het door oorlog verscheurde Europa. Al een eeuw delen ze hun eigen welvaart en kennis met hen die nog moeten vechten voor een samenleving die wij als vanzelfsprekend ervaren. Waar mensen, net als wij, streven naar bloeiende en vreedzame gemeenschappen heeft hun actie onmetelijke impact. Zij noemen dat: Care. Act. Share. Like Cordaid. Cordaid legt voornamelijk de nadruk op het verbinden van organisaties, bedrijven en overheden, het coachingstraject van GORT heeft zich daarom gericht op:

[checklist]

N

Samenwerking & verbondenheid

N

Onderlinge vertrouwensband

N

Conflicthantering

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!