De Regenboog Groep werkt al 40 jaar met de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. Dat gaat om mensen die door een opeenstapeling van problemen, zoals schulden, dakloosheid, verslaving en psychiatrie, tussen wal en schip vallen en onbereikbaar zijn voor hulp. Veel van hen leven in een sociaal isolement. De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, om hen actief te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. Vanuit de visie dat ieder mens (de) moeite waard is, willen wij mensen met ernstige effecten van hun (sociale) armoede kansen bieden om naar hun wensen en mogelijkheden deel te nemen in onze maatschappij. De Regenboog Groep besteed echter niet alleen aandacht aan de ontwikkeling van kwetsbare mensen, maar ook aan de ontwikkeling van hun personeel en de vrijwilligers.

GORTcoaching heeft de Regenboog Groep ondersteunt met een coachtraject op de volgende vlakken:

 

N

Persoonlijke ontwikkeling

N

Teamwork

N

Leiderschap

N

Assertiviteit

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!