De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders Amsterdam. Stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De clusters bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

De gemeente Amsterdam ondersteunt haar werknemers in het blijven ontwikkelen en ontdekken van kwaliteiten. Om de gemeente hierbij te helpen heeft GORTcoaching een traject verzorgd waarbij aandacht is besteed aan de volgende punten:

N

Inzicht in talenten en kwaliteiten

N

Persoonlijke ontwikkeling

N

Samenwerking

N

Werk- en communicatieprocessen

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!