In de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid scoort Bunnik een vierde plaats. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Bunnik dus dit is voor u vast geen verrassing. Toch zijn er ook uitdagingen, bijvoorbeeld om deze positie vast te houden voor de generaties na ons. De burgers en bedrijven in Bunnik vragen aandacht voor milieu, willen zelf ook bijdragen aan een beter milieu en verwachten ook van hun lokale overheid een actieve rol. Duurzame ontwikkeling is een actueel en belangrijk thema voor gemeente Bunnik. De gemeente wil zich als organisatie profileren op het gebied van duurzaam bouwen en zij wil zelf het goede voorbeeld geven door energie te besparen en duurzaam in te kopen. Duurzaamheid is echter geen doel van de gemeente of overheid in het algemeen, maar een mondiaal streven waar iedereen aan bijdraagt. Er mag dan ook van iedereen inzet verwacht worden. Dat betekent een actieve rol van de overheid als het om haar eigen handelen gaat en een stimulerende rol als het om anderen gaat. Bunnik wil die rol niet op ad hoc basis invullen maar wil op structurele wijze de positieve veranderingen nu en in de toekomst duurzaam realiseren volgens het principe van ‘Duurzame ontwikkeling’. GORTcoaching verzorgde trajecten op het gebied van:

N

Effectiviteit

N

Inzicht in carrière-ontwikkeling

N

Samenwerking

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!