De gemeenteraad vertegenwoordigt de Haagse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden uit 15 fracties. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Haagse bevolking gekozen. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethoudershet beleid goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt.

GORTcoaching heeft de gemeente Den Haag geholpen op de volgende vlakken:

 

N

Communicatie

N

Stresspreventie

N

Zelfpresentatie

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!