De Vereniging KRO-NCRV verzorgt, ter uitvoering van de publieke mediaopdracht, op landelijk niveau media-aanbod en alle activiteiten die nodig zijn om de publieke taak van de samenwerkingsomroep te vervullen.

Bij de verwezenlijking van dit doel vertegenwoordigt KRO-NCRV, conform de statuten van de KRO en NCRV, primair de katholieke en protestants-christelijke gemeenschappen in het media-aanbod. Hierbij voorziet zij primair in de in deze gemeenschappen en in de samenleving levende maatschappelijke, culturele of geestelijke dan wel godsdienstige behoeften.

Om de werknemers van KRO NCRV te ondersteunen bij hun werkzaamheden heeft GORTcoaching coachingstrajecten verzorgd gericht op:

N

Communicatie

N

Zelfpresentatie

N

Flexibiliteit

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!