Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zorgen ze er samen met anderen voor dat Nederland nu en in de toekomst leefbaar, bereikbaar en veilig is. Zij werken resultaatgedreven en verbindend. Dagelijks verzetten ze bergen werk. Hun (water)wegen, dijken en sporen moeten onderhouden worden en zo nu en dan aangepast of uitgebreid. Hun wetten en regels vereisen onderhoud om bij te kunnen blijven met maatschappelijke ontwikkelingen. En ze moeten deze wetten en regels natuurlijk handhaven. Ook de toenemende druk op het milieu verdient hun aandacht. Aan dit en nog veel meer werken ze elke dag. Zo blijft ons land een land waar mensen graag wonen, goed kunnen werken en de ruimte hebben om te recreëren. En omdat ze het werk niet alleen aankunnen, zoeken ze de samenwerking met veel verschillende partijen. Zo werken zij met particulieren en bedrijven. Met maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Zonder de medewerking en expertise van anderen lukt het ons niet de balans tussen de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te bewaren. De volgende coachtrajecten zijn afgenomen:

N

Conflicthantering

N

Flexibiliteit

N

Zelfpresentatie

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!