orion logo
Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs – (V)SO – in Amsterdam. Zij heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid naar haar leerlingen, hun ouders, het onderwijs en de gehele samenleving in Amsterdam. Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed (voortgezet)
speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. Voor de leraren op deze school heeft GORTcoaching verschillende coachtrajecten verzorgd.
Binnen deze trajecten is er veel aandacht besteed aan:

[checklist]

N

Onderlinge vertrouwensband

N

Veerkracht en vitaliteit

N

Time- en stressmanagement

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!