De PO Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging komt op voor de belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen. Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen. GORTcoaching heeft diverse coachtrajecten voor PO Raad verzorgd waar op succesvolle wijze gewerkt is aan:

 

N

Collegiale samenwerking en steun

N

Probleemoplossend werken

N

Leren van elkaars ervaringen

N

Inzicht in eigen mogelijkheden

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!