Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.
Missie – voor de dialoog tussen slachtoffers en daders: Slachtoffer in Beeld staat voor wederzijds respect tussen mensen en gaat uit van het vermogen van slachtoffers en daders om zelf bij te dragen aan herstel. SiB helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven en (verkeers)ongevallen te bevorderen en te begeleiden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders. Wij hebben hier de volgende trajecten verzorgd:

N

Conflicthantering

N

Teamcoaching

N

Samenwerking

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!