Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Om dat te realiseren, helpen zij besturen, samenwerkingsverbanden en scholen zich te ontwikkelen als lerende organisaties. Natuurlijk Leren werkt samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst. Een van de pijlers daarbij is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem.

GORTcoaching heeft Natuurlijk Leren BV onder andere geholpen op de volgende gebieden:

 

 

N

Teambuilding

N

Doelgerichtheid

N

Zelfsturing

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!