Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

De term re-ïntegratie verwijst zowel naar het bevorderen van een snelle, gezonde terugkeer naar werk op korte termijn, als naar de terugkeer naar werk in brede zin binnen of buiten de huidige functie of organisatie na een lange verzuimperiode. Hierbij leveren werknemer, werkgever en re-integratiebedrijf een gezamenlijke inspanning.

Re-ïntegratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen en daarmee een (mogelijke) uitkeringssituatie te voorkomen of te minimaliseren.
Wanneer blijkt dat iemand op eigen houtje niet meer, of alleen met zeer veel moeite, aan passend werk kan komen, is re-ïntegratie aan de orde.

Diverse situaties van waaruit re-ïntegratie kan plaatsvinden zijn door de wetgever duidelijk omschreven. Bijvoorbeeld re-ïntegratie vanuit ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn voor die situaties verantwoordelijke partijen aangewezen.

Heeft u begeleiding nodig bij uw re-ïntegratie traject? Plan een gesprek in met een coach die gespecialiseerd is in re integratie.


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden