Het ROC van Flevoland wil hoge onderwijskwaliteit leveren op maat van de student. Hun ambitie is om in 2015 in de top 5 te staan. Zij willen een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken in Flevoland. Om deze ambitie te realiseren, streven hun naar versterking van de kwaliteit. Wat ze willen bereiken en op welke gebieden, is onderdeel van de meerjarenstrategie 2012-2015 en is geformuleerd in de ‘4 p’s’ van Presteren, Professionaliseren, Profileren en Positioneren. GORTcoaching heeft deze trajecten verzorgd:

N

Kwaliteitenontwikkeling

N

Communicatievaardigheden

N

Samenwerking

Meer weten over GORTcoaching?

GORTcoaching biedt verschillende coachtrajecten, informeer naar de vele mogelijkheden!