Intervisie

Intervisie is een methode waar u met uw collega’s op een gelijkwaardige wijze bij elkaar komt onder leiding van een coach. De focus ligt op analyseren en oplossen van problemen, advisering over knelpunten en het ontwikkelen van vaardigheden. Aangezien er gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van competenties en deskundigheid, krijgen u en uw collega’s inzicht in de eigen persoonlijke relatie tot werkgerelateerde problemen en leert u van nieuwe methodes en inzichten van collega’s.

KIES JE COACH

gecertificeerd coach
gecertificeerd coach

Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag met het vinden van een geschikte coach – ☏ 088 170 1500

Senior Coach Anezka

DIT IS ANEZKA: Inspirerend, hartelijk, oplossingsgericht, betrokken.

Specialisaties: Loopbaanadvies, Professionals , Hoogsensitieven, Faalangst, Perfectionisten, Artsen, Docenten, Teamcoaching, Beginnend leidinggevenden, Competentie coaching, Management coaching, CMI, Noloc, Schoolleiders, Ondernemers, Intervisie, Twijfelaars, Sollicitatiecoaching, RET, IEMT

Soorten coaching: Outplacement, Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Re-integratie, Transitievergoeding coach.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Anezka

Senior Coach Marianne

DIT IS MARIANNE: Doelgericht, zonder oordeel, met humor, creatief en positief.

Specialisaties: Leidinggevenden, Creatievelingen, Pleasers en perfectionisten, Profit en non-profit, Persoonlijk leiderschap, Talentcoaching, Teamcoaching en intervisie, Management coaching, Competentie coaching, NLP, CSR

Soorten coaching: Burn out coaching, Stresscoaching, Loopbaancoaching.

Lees meer en plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Marianne

Meer informatie over intervisie:

Voor wie?

U kunt intervisie inzetten wanneer er behoefte is om op professionele basis werkgerelateerde kwesties en uitdagingen te bespreken. Zo kunt u van elkaar leren om de organisatie gezamenlijk naar een hoger niveau te tillen. Het kan dan ook als nuttige methode voor u en uw collega’s toegepast worden om:

  • Zelfredzaamheid te vergroten.
  • Op een interactieve wijze van elkaar te leren en elkaar te raadplegen.
  • Collegiale samenwerking en steun te bevorderen.
  • Inzicht in de eigen mogelijkheden te genereren.
  • Deskundigheidsbevordering mogelijk te maken en kennis te creëren.
Inhoud

Er wordt een veilige omgeving gecreëerd door de coach waarin u en uw collega’s zich echt open voelen om ontwikkelpunten te delen. Binnen de groep is vertrouwelijkheid verzekerd; wat er gezegd wordt, blijft enkel binnen deze groep. Iedere deelnemer zal een werkgerelateerde vraag of uitdaging naar voren brengen. De kwestie die het meest naar voren komt of urgent blijkt zal voorrang krijgen en als casus gedurende de intervisie worden besproken. De inbrenger van de kwestie heeft hier een centrale inhoudelijke rol, terwijl overige deelnemers zich inleven in de situatie, feedback geven en een adviserende rol op zich nemen.

Resultaat

U en uw collega’s zullen door intervisie creatieve ideeën uitwisselen en ‘out of the box’ denken. Op deze manier kan de groep nieuwe visies ontwikkelen bij het oplossen van problematiek of uitdagingen op de werkvloer. Aangezien uw collega’s leren dat ze uit elkaars ervaring kunnen leren, wordt de solidariteit en samenwerking binnen de organisatie vergroot. Door inzicht in ieders krachten en competenties zullen uw collega’s elkaar sneller opzoeken en zich beter ontwikkelen, waardoor de zelfredzaamheid van de organisatie vergroot wordt. Bovendien wordt er inzicht verkregen in uw eigen functioneren, uw rol binnen binnen de groep en uw eigen verantwoordelijkheid.

Lange termijn effect

Intervisie gaat om het vergroten van het lerend vermogen in groepsverband. Het vergroot daarmee de professionele effectiviteit van iedere deelnemer op de lange termijn.  Het gaat daardoor verder dan alleen een probleem oplossen wat het korte termijn effect is van een intervisie training.

 

Aantal deelnemers (per groep)

6 tot 8 deelnemers per groep geven u het beste resultaat.

Direct starten

U kunt vaak per direct starten.

Locatie

De coach komt langs bij u in het bedrijf of wij kunnen u een locatie voorstellen.

 >  Soorten Coaching  >  Intervisie