Informatie over de LIFO certificering

Life Orientations (LIFO) is een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties.

De LIFO-methode probeert een beter klimaat voor samenwerking te creëren door zich te richten op de volgende punten:

  • Prestaties van mensen te optimaliseren
  • Sterke kanten van mensen die moeten samenwerken te stimuleren
  • Effectieve probleemoplossing

Iemand zijn of haar sterke eigenschappen zijn te achterhalen middels scores op een vragenlijst. Na het invullen van deze lijsten worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving. GORTcoaching heeft coaches die hierin gespecialiseerd zijn.

Tarieven voor testafname:

 >  Testen  >  LIFO