Informatie over de LoopbaanScan

De LoopbaanScan combineert de uitkomsten van een interessetest (LIV) en een Persoonlijkheidvragenlijst (PfPI). Deze combinatie levert belangrijke informatie die richting geeft aan iemands professionele en persoonlijke ontwikkeling. De systematische wijze waarop de LoopbaanScreener werkvoorkeuren en typisch gedrag aan elkaar koppelt, biedt een heldere structuur voor begeleiding en zelfsturing.

Lees verder

Deel 1 van het rapport geeft een overzicht van de talenten van de persoon, waarbij in één figuur de belangrijkste uitkomsten van interesse en persoonlijkheid worden samengevat. Hierin worden de scores op een aantrekkelijke manier visueel gepresenteerd en worden ook de sterke en zwakke kanten van de persoon weergegeven.

Deel 2 geeft een overzicht van de ‘match’ tussen interesse en persoonlijkheid. Bij ieder interessegebied ‘horen’ specifieke persoonlijkheidseigenschappen die nuttig en relevant zijn voor bijbehorende werkzaamheden. De werkrichting(-en) die het hoogst scoren worden getoond en de aansluiting tussen persoonlijkheid kan sterk, matig of slecht zijn. In dit deel komt naar voren waar de match tussen interesse en het daadwerkelijke gedrag van de persoon het sterkst is en wordt richting gegeven naar werkzaamheden die het beste aansluiten bij de betreffende persoon.

Deel 3 brengt het potentieel van de persoon in kaart. Dit zijn combinaties van persoonlijkheidstrekken die tezamen iets zeggen over iemands potentieel op de volgende drie vlakken:

  1. algemeen potentieel voor verdere professionele ontwikkeling,
  2. potentieel voor leiderschap,
  3. potentieel om te leren

Tarieven voor testafname:

Hieronder ziet u onze coaches die gecertificeerd zijn in het afnemen van een LoopbaanScan:

 >  Testen  >  LoopbaanScreener