INTJ – De ArchitectIMG_7523

Dit introverte persoonlijkheidstype komt gereserveerd en serieus over. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat dit type een echte denker is. Met datgene wat er om een INTJ heen gebeurt en de redenen waarom dingen gebeuren, kan dit type in stilte veel bezig zijn. Ook het zelfvertrouwen over de kennis waarover hij beschikt en de onderzoekende houding waarmee hij in gesprekken meedeelt, maakt dit type ‘De Architect’ van de verschillende persoonlijkheidstypes. Discussiëren over interessante ideeën en logisch redeneren doet dit type graag. Omdat een INTJ-type alles goed overdenkt, is dit type ook perfectionistisch te noemen. Te koppelen aan dit perfectionisme is de drang om constant zijn eigen competenties te willen verbeteren en een hoge standaard te eisen van zichzelf en zijn omgeving.

Sterke punten

Zoals hierboven als genoemd, is de architect niet onzeker over zijn kennis en zichzelf. Dit type maakt zich dan ook niet druk over verwachtingen uit zijn sociale omgeving. Een INTJ zegt wat hij vindt en denkt, eerlijk en direct zijn, zijn dan ook belangrijke kenmerken. Daarbij is hij ook niet bang om zijn stem te laten horen en door dit te doen vergroot dit type zijn eigen zelfvertrouwen. Wanneer uit een analyse van ideeën is gebleken dat één idee de beste is, zal het INTJ-type achter dit idee staan en zich niet snel van de wijs laten brengen om met een ander idee verder te gaan. Vasthoudendheid is ook een sterk punt van dit persoonlijkheidstype.

Aandachtspunten

Een zelfverzekerde houding brengt het gevaar met zich mee dat dit door anderen wordt opgevat als een arrogante houding. Dit is ook bij dit type het geval. Een INTJ kan koud en afstandelijk over komen. Ook de perfectionistische eigenschap kan storend zijn voor de directe omgeving.
De drang tot analyseren en het overdenken van gebeurtenissen kan ook evenals als storend ervaren worden. Dit type heeft mede door zijn analystische houding niet veel aandacht voor emoties van anderen en kan hierdoor als gevoelloos worden omschreven. Een INTJ-type zal dus niet door iedereen aardig gevonden worden.

Geïnteresseerd?

Ben jij na het lezen van dit stuk geïnteresseerd geraakt in jouw eigen profiel? Ben jij misschien wel een Architect? Of toch iets anders? Onze coaches kunnen jou helpen om er onder andere achter te komen wie jij echt bent. Zoek snel een coach die bij jou past en ga aan de slag!

 >  Testen  >  INTJ – De Architect