Informatie over de Utrechtse Coping Lijst

De Utrechtse Coping lijst is een vragenlijst bedoeld om te kijken welke copingstijlen iemand hanteert, ofwel hoe gaat iemand om met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De vragenlijst meet in hoeverre mensen gebruik maken van een bepaalde copingstijl. De copingstijlen die worden meegenomen zijn: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten.

Voor de 47 vragen kan per vraag aangegeven worden in hoeverre de stelling op jou van toepassing is, waarbij er gekozen kan worden uit 4 antwoordmogelijkheden, namelijk: niet of zelden, soms, vaak, zeer vaak. Het invullen van deze vragenlijst duurt zo’n 15 minuten.

De vragenlijst kan inzicht geven in waar disfunctioneel gedrag plaatsvind. Inzicht in uw copingstijlen kan helpen bij het vinden van oplossingen voor de problemen waarbij u de copingstijlen hanteert of kan helpen bij de problemen die ontstaan door het gedrag dat gehanteerd wordt. Doordat het gebruik van meerdere metingen kan gekeken worden in hoeverre u uw gewenste copingstijl heeft aangeleerd.
Voor het afnemen van de Utrechtse Coping Lijst dient men gecertificeerd te zijn. GORTcoaching heeft een aantal coaches die hiervoor gecertificeerd zijn.

 

Tarieven voor testafname:


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden >  Coaches  >  Utrechtse Coping lijst