Plan een Gratis Oriƫntatiegesprek

Transitievergoeding

Plan een GRATIS oriƫntatiegesprek met een loopbaancoach naar keuze!

coach Dorris

Top-level Coach Dorris

DIT IS DORRIS: Effectief, stimulerend, energiek, pragmatisch en oplossingsgsgericht.

Specialisaties: Persoonlijk leiderschap, Profilering, Leiderschap, Executives, Communicatie, Presenteren, Young professionals, Competentie coaching, Management coaching, Solliciteren, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Outplacement.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Annette

DIT IS ANNETTE: Hartelijk, inspirerend, doortastend, creatief.

Specialisaties: Leiderschap, Executives, Reorganisaties, Veranderingen, Perfectionisten, Creativiteit, Mindfulness, Hoogsensitieven, Faalangst, Management coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Re-integratie.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Carolien

DIT IS CAROLIEN: Inlevend, betrokken, stimulerend en resultaatgericht.

Specialisaties: Perfectionisten, Work-life balance, Competentie coaching, Management coaching, Talentontwikkeling, Teamcoaching, Verlies, Rouw, Professionals, Leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Outplacement, Burn out coaching, Lifestyle coaching, Re-integratie, Stresscoaching, Jobcoaching.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Marianne

DIT IS MARIANNE: Empathisch, doelgericht, enthousiast, effectief

Specialisaties: Persoonlijk leiderschap, Professionals, Pleasers, Perfectionisten, Zingeving, Zelfvertrouwen, Leiderschap, Patronen doorbreken, Teamcoaching, Zorg, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching, Lifestyle coaching, Outplacement.

Gratis oriƫntatiegesprek
coaching

Senior Coach Miranda

DIT IS MIRANDA: Enthousiasmerend, doelgericht, ondersteunend, stimulerend.

Specialisaties: Veranderingen, Piekeren, Perfectionisten, Communicatie, Zelfvertrouwen, Faalangst, Pleasers, Leiderschap, Loopbaanadvies, Solliciteren, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Burn out coaching, Stresscoaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Life coaching, Jobcoaching.

Gratis oriƫntatiegesprek

Coach Igor

DIT IS IGOR: Betrokken, nieuwsgierig, gepassioneerd, doelgericht.

Specialisaties: Ondernemers, Professionals, Expats, Leiderschap, Assertiviteit, Organisatieontwikkeling, Authenticiteit, Veranderingen, Management coaching, Loopbaanadvies, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Lifestyle coaching, Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Esther

DIT IS ESTHER: Energiek, intuĆÆtief, goede luisteraar, concreet.

Specialisaties: Professionals, Solliciteren, Twijfelaars, Perfectionisten, Competentie coaching, Keuzes maken, Management coaching, Patronen doorbreken, CSR, Noloc, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement, Jobcoaching.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Jenk

DIT IS JENK: Energiek, oprecht, doelgericht, praktisch.

Specialisaties: Perfectionisten, Persoonlijk leiderschap, Keuzes maken, Assertiviteit, Doelen, Work-life balance, Professionals, Balanszoekers, Twijfelaars, Competentie Coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching, Lifestyle coaching, Outplacement, Re-integratie.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Caroline

DIT IS CAROLINE: Warm, energiek, vrolijk, direct en kundig.

Specialisaties: Work-life balance, Veranderingen, Verlies, Leiderschap, Balanszoekers, Intervisie, Talentontwikkeling, Autisme, Zorg, Artsen, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Outplacement, Stresscoaching, Burn out coaching.

Gratis oriƫntatiegesprek

Senior Coach Annette

DIT IS ANNETTE: Aandachtig, doelgericht, kernachtig, enthousiast.

Specialisaties: Zelfvertrouwen, Communicatie, Leiderschap, Piekeren, Balanszoekers, Perfectionisten, Technici, Internationals, Management coaching, NLP, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Outplacement, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching.

Gratis oriƫntatiegesprek

Coach Roland

DIT IS ROLAND: Toegankelijk, direct, positief, resultaatgericht.

Specialisaties: Professionals, Leiderschap, Studenten, Veranderingen, Assertiviteit, Zelfvertrouwen, Patronen doorbreken, Teamcoaching, Work-life balance, Competentie coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Lifestyle coaching, Outplacement.

Gratis oriƫntatiegesprek

Coach Sandra

DIT IS Sandra: Optimistisch, oprecht, warm, doortastend, doelgericht

Specialisaties: Professionals, Ondernemers, Moeders, Perfectionisten, Pleasers, Introverten, Keuzes maken, Zelfvertrouwen, Vitaliteit, Authenticiteit, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Life coaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching, Outplacement.

Gratis oriƫntatiegesprek

Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

 
Vaste en tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. Een andere voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Of dat de werkgever een tijdelijk contract niet wil verlengen of een nieuw contract wil aangaan. Neemt iemand zelf ontslag omdat een werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was? Dan heeft u ook recht op een transitievergoeding.

Transitievergoeding bij GORTcoaching

Factsheet transitievergoeding

Hoe een transitievergoeding inzetten

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf deze datum geldt dat een werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding heeft in het geval van beƫindiging van de arbeidsovereenkomst. Dus niet na een dienstverband van twee jaar. Deze en andere aandachtspunten vind je in onze factsheet transitievergoeding.

Factsheet transitievergoeding

Hoe een transitievergoeding inzetten

Een transitievergoeding kan worden ingezet voor scholing, outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching. Kortom, alles dat iemand helpt om van werk naar werk te komen. De coaches van GORTcoaching kunnen hierbij uiteraard uitstekend begeleiden. Ook kan met een werkgever in de aanloop naar het ontslag worden afgesproken dat iemand een cursus gaat doen. De door de werkgever gemaakte kosten kunnen dan in mindering op de transitievergoeding worden gebracht.

Heeft een werkgever tijdens een dienstverband kosten gemaakt om bredere inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen door bijvoorbeeld outplacement? Dan kunnen deze kosten ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, nadat de werknemer hiermee heeft ingestemd.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van transitievergoeding en outplacement? Neem dan snel contact met ons op!

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Geen transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding die een werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal ā‚¬ 84.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan ā‚¬ 84.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd.

Er zijn ook diverse redenen waarom een werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen, bijvoorbeeld bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer of bij beƫindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Een werknemer die AOW-gerechtigd is en een werknemer die nog geen 18 jaar is, hebben geen recht op een transitievergoeding.

Ook valt de hoogte van de transitievergoeding in een aantal gevallen aanmerkelijk lager uit dan de transitievergoeding zoals die berekend werd tot 1 januari 2020. Bovendien wordt de berekening niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar is het uitgangspunt de gehele duur van het dienstverband. Ook vervalt bijvoorbeeld de meer gunstige transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op!

Veelgestelde vragen

Wat is transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een compensatie die de werkgever betaalt aan de werknemer bij zijn of haar ontslag. De vergoeding heeft als doel de werknemer te compenseren voor het ontslag en de overgang te versoepelen richting een nieuwe baan.

Wanneer heb ik recht op transitievergoeding?

Je hebt recht op de transitievergoeding als je in loondienst werkt en jouw werkgever het contract stopt. Het kan ook zo zijn dat je recht hebt op deze vergoeding als je zelf het contract hebt gestopt. maar dit kan alleen bij ernstige situaties. bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie door jouw werkgever.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding die een werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal ā‚¬ 84.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan ā‚¬ 84.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd.