GORTcoaching staat open om met freelancers samen te werken!

Valt je iets concreets op wat wij kunnen verbeteren? En ben je freelancer? Doe een concreet voorstel en maak duidelijk wat jij precies kunt toevoegen. Verplaats je in onze schoenen en bedenk jezelf, what’s in it for GORTcoaching?

Vinden wij het een goed idee? Indien we beiden enthousiast zijn spreken we een projecttermijn en prijs af. Je kunt dan direct starten!

In welke vakgebieden? Denk aan goede ideeën op het gebied van online marketing, communicatie, relatiemanagement, sales, klantenwerving, vergoedingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar goedidee@gortcoaching.nl

LET OP! We zoeken op dit moment nog geen nieuwe coaches. We verwachten begin 2018 weer met veel nieuwe coaches te gaan samenwerken. Je kunt de vacatures gemakkelijk in de gaten houden door GORTcoaching te volgen op Linkedin.