Vergoedingsmogelijkheden Organisaties

U bent als leidinggevende op zoek naar coaching voor uw medewerker(s) en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om coaching (deels) vergoed te krijgen, of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor uw bedrijf het meest geschikt is.

 

Optie 1: Volledige belastingaftrek voor bedrijven

Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de btw kunt u de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Uw bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in uw medewerkers middels een coaching traject is fiscaal dus erg aantrekkelijk. Ook bij een outplacementtraject, dus als u afscheid neemt van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf dragen, in plaats van het meegeven van een bedrag aan uw medewerker waarmee hij of zij zelf coaching inkoopt.

Optie 2: budget afspraken in de CAO

In meerdere Collectieve ArbeidsOvereenkomsten is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Kijk in de CAO van uw branche voor de hoogte van het budget. Komt u er niet uit? Wij bieden u een gratis CAO service waarin we het budget voor u uitzoeken. Neem contact met ons op via: 088 170 1500 of caobudget@gortcoaching.nl. We zijn u graag van dienst.

Optie 3: ESF B subsidie

Het Europees Sociaal Fonds biedt bedrijven de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid, de zogenaamde ESF B regeling. De afgelopen jaren ging het tijdvak voor aanvragen open in oktober voor het volgende jaar. Aanvragen worden op volgorde van indienen behandelen, dus het is zeker belangrijk de aanvraag direct bij openen van de inschrijving in te dienen. In het kort werkt de regeling als volgt:

  • Het traject moet gericht zijn op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
  • De regeling vergoedt per uur €50 bij een minimale inzet van 120 uur.
  • De vergoeding vanuit de subsidie bedraagt maximaal €10.000, dus de regeling draagt maximaal bij aan 200 coachuren.

Dit betekent concreet dat de subsidie te gebruiken is bij ca. 10 tot ca. 20 individuele coachingtrajecten of een kort teamcoaching traject voor 3 tot 5 teams van ieder 5 tot 15 medewerkers. Naar verwachting kan de ESF B subsidie ook in oktober 2016 en 2017 weer worden aangevraagd. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de subsidie. Bel ons op 088 170 1500 voor de mogelijkheden. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de subsidie. Bel ons op 088 170 1500 en vraag naar Thomas voor de mogelijkheden.

Optie 4: budget vanuit branchevereniging

Meerdere brancheverenigingen bieden opleidings- of coachingsbudgetten voor leden. Zo biedt het brancheplatform kappers tot en met 30 juni 2016 een maximale vergoeding van €750 incl. btw voor een loopbaancheck voor medewerkers bij aangesloten bedrijven. Daarnaast zijn er andere brancheverenigingen die dit soort regelingen bieden.

Optie 5: voor hogescholen is coaching bij GORTcoaching gratis

Als zorgpartner van Livvit kunnen wij in 2016 vanuit dit pakket uw medewerkers gratis coaching aanbieden. De coaching kunt u inzetten bij het voorkomen en actief terugdringen van verzuim van uw medewerkers. Kijk op gortcoaching.nl/coaching-voor-hbo-medewerkers/ voor meer informatie.

Optie 6: kies voor ons als preferred supplier

Met de GORTcoaching ServiceDesk EAP hebben uw medewerkers (en hun familie) altijd en overal de beschikking over een professionele coach. De GORTcoaching ServiceDesk is voor bedrijven vanaf 50 medewerkers een goede optie omdat u hiermee al uw medewerkers coaching kan bieden en wij met u een maximaal budget per maand afspreken. U weet dus precies waar u aan toe bent en er is nooit sprake van budget overschrijding. Verwacht u meer dan 50 coachtrajecten per jaar? In dat geval kunnen we u ook een betere prijs per uur bieden. Lees hier meer over ons Employee Assistance Program.

 

Heeft u verdere vragen?

Neem dan contact met ons op via 088 170 1500, of mail ons via info@gortcoaching.nl. Wij helpen u graag!

 

De genoemde opties zijn ter indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 >  Vergoedingsmogelijkheden Organisaties