Plan een Gratis Oriëntatiegesprek
COACHING IS EEN GEWELDIG VAK EN ONS TEAM VAN GOED OPGELEIDE EN GECERTIFICEERDE COACHES NEEMT JE GRAAG MEE IN HUN EXPERTISE. ZE LATEN JE PROEVEN VAN HUN STOKPAARDJE EN DELEN HUN PASSIE GRAAG MET JE IN WORKSHOPS OP ONZE GEWELDIGE TRAININGSLOCATIE IN AMSTERDAM EN OOK ONLINE.

€ 39,-
1 workshop naar keuze

€ 149,- 
5 workshops naar keuze

€ 239,-
alle workshops gedurende 1 jaar

DISC

Het DISC persoonlijke stijl profiel geeft je inzicht in jezelf. Wat is je natuurlijke manier van doen en welk gedrag toon je als je onder druk staat? Hoe communiceer je, wat motiveert je en wat demotiveert je juist? De DISC afkorting staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Dit zijn onze vier fundamentele temperamenten. De volgorde waarin we die inzetten bepaalt onze persoonlijke stijl.Je krijgt inzicht in je eigen sterkten, talenten en valkuilen en die van anderen. Daardoor komen raakvlakken en knelpunten in beeld.
Deze onderwerpen komen aan bod:
-Wat is DISC?
-Waarom een DISC profiel?
-Hoe kun je DISC gebruiken bij (loopbaan) coaching?
-Wie kun je met DISC helpen?

Datum: woensdag 11 januari 2023
Tijdstip: 09.30 – 12.30 uur
Coach: Jolanda
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

Geweldloze communicatie

Geweldloze Communicatie maakt je bewust over wat er in je omgaat en wat er achter het soms moeilijke of pijnlijke gedrag van anderen schuil gaat. Deze workshop is geschikt voor iedereen die op een duidelijke, respectvolle en effectieve manier wil communiceren. En dat terwijl je in verbinding blijft met de mensen om je heen. Het kan je helpen als coach bij klanten die worstelen met een communicatievraagstuk. Zakelijk bij het omgaan met veranderingen, samenwerken met collega’s of wensen aangeven bij een leidinggevende of in de privésfeer in contact met een partner of dierbare. Na afloop van de workshop ga je geïnspireerd naar huis en ben je in staat om zelf de vertaalslag te maken van oordeel naar behoefte en heb je concrete handvatten op zak om deze methode toe te passen in de praktijk. Hier een filmpje ter inspiratie: https://www.facebook.com/watch/?v=325728534729093

Datum: donderdag 2 februari 2023
Tijdstip: 09.30 – 12.30 uur
Coach: Judith & Almer
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

KERNKWALITEITEN & KERNKWADRANTEN

Kernkwaliteiten zijn positieve eigenschappen die je in het leven hebt gekregen. Ze zijn van jou en je kunt ze niet veranderen. Omdat ze zo vanzelfsprekend zijn ben je je er meestal niet van bewust. Als je ze echter kent, begrijp je jezelf beter, weet je wat je drijft en snap je waarom je de dingen doet die je doet. Kortom: kernkwaliteiten zijn een krachtige tool om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.
In deze interactieve workshop gaan we de methodiek rondom kernkwaliteiten stap voor stap ontdekken. Je vindt jouw kernkwaliteiten, samen met de bijbehorende Valkuil, Uitdaging en Allergie. Je ervaart hoe jij naar de wereld kijkt, wat de kracht is van jouw kernkwaliteiten en hoe jouw interactie met anderen is.
Om je de materie echt te laten ervaren maak ik gebruik van creatieve oefeningen en van meditatie en visualisatie.

Datum: dinsdag 14 februari 2023
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Coach: Hans
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

RET

Het zijn niet de mensen of omstandigheden die je van streek maken maar de gedachten die je hierover hebt. Rationeel Emotieve Training gaat over hoe je over dingen denkt en hoe dat je soms in de problemen kan brengen. Aan de orde komt hoe je achter (irrationele) overtuigingen kunt komen. Vaak blijken die overtuigingen die je de hele dag door hebt helemaal niet waar, waardoor je tegen problemen aan kunt lopen. Als die je in de weg zitten, gaan we er op in hoe je die kunt uitdagen en kunt ontwikkelen naar een meer helpende gedachte. Vervolgens sta ik stil bij de vraag hoe je die nieuwe manier van kijken, het omdenken, in de praktijk kunt oefenen en kunt ervaren dat helpende gedachten toch veel prettiger zijn, vooral omdat die minder strijden met de werkelijkheid. Daarmee werk je ook heel praktisch aan gevoel en gedrag.

Datum: 15 Maart 2023
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Coach: Manon
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

SOKRATISCH COACHEN – DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN

Vragen stellen lijkt zo simpel. Toch zijn we er niet altijd zo goed in. Tijdens de workshop ga ik in op de vraag waarom niet, waarom het van belang is om toch goede vragen te kunnen stellen en hoe je dat aan kunt pakken. We staan stil bij de houding die daarvoor van belang is, welke voorwaarden eigenlijk gelden en tot slot welke vaardigheden aan de orde komen. Het lijkt vaak zo simpel maar toch zijn er veel vraagvalkuilen en een vraag stellen is nog geen gesprek. Hoe kom je van een vraag naar een gesprek? En hoe is dat dan Socratisch? Wat is dan een Socratische reflex en kun je als coach werken naar een hittepunt? In de workshop wordt stilgestaan hoe oordelen maar bijvoorbeeld ook empathie je juist in de weg kunnen staan bij het stellen van vragen. Daarmee wordt ook geoefend.

Datum: 14 April 2023
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Coach: Manon
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

Coachen met positieve gezondheid

Bij de opstart van je coachtraject en of wanneer je een “goed” gesprek met iemand wil voeren, is het handig / helpend om dit vanuit een integraal gespreksmodel te kunnen doen. Je komt hiermee dingen te weten van de ander die je nog niet wist, het kan confronterend zijn. In plaats van te focussen op wat niet goed gaat, kijk je samen naar mogelijkheden. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid gaat over gezondheid in de breedste zin van het woord; het gaat niet over het hebben van een ziekte of een belemmering. Gezondheid gaat hier over de integrale visie op de mens. Positieve Gezondheid heeft het gespreksmodel ‘het spinnenweb’. Dit model is het middel niet het doel van je gesprek. Met dit spinnenweb zoom je in op een zestal waarden: lichaamsfuncties, mentale welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.
De ander met wie je in gesprek gaat, kan voorafgaand laagdrempelig dit model met een digitale link invullen. In het gesprek dat je samen houdt a.d.h.v. het ingevulde spinnenweb laat je bewust de regie bij de ander. De ander gaat hierdoor veerkracht, eigen regie ervaren.
In deze workshop krijg je een korte introductie “Wat is Positieve Gezondheid?” Daarna ga je aan de slag met je zelf ingevulde spinnenweb. Zelf ervaren dus. Verder ga je het gesprek aan met een ander over zijn / haar spinnenweb en een veranderwens. Je leert hoe je dit gesprek op een positieve manier doet zodat de ander in actie komt om een eerste stap te formuleren en te gaan zetten.

Datum: donderdag 23 maart 2023
Tijdstip: 09.30 – 12.30 uur
Coach: Mirjam
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

AUTISME

Coach je weleens mensen met autisme en krijg je regelmatig erg korte of juist erg lange of irrelevante antwoorden, lukt het niet om tot de kern te komen, loopt het mis met afspraken of met huiswerk? Dan steek je zeker iets van dit stokpaardje op! Ik neem je mee in de manier waarop je effectief kunt communiceren met mensen met autisme. Ik deel de 5 meest gemaakte fouten in autisme-proof communiceren. En ik leer je, hoe je met een paar simpele uitgangspunten, je gesprekken veel soepeler kunt laten verlopen. En dan vertel ik je ook meteen welke 6 woorden of uitdrukkingen in deze tekst niet autisme-proof zijn 😊.

Datum: donderdag 11 mei 2023
Tijdstip: 10.30 – 12.30 uur
Coach: Caren
Waar: Online

PROJECTIE, OVER- EN TEGENOVERDRACHT

Projectie (over- en tegenoverdracht) in het professionele coach werkveld

De klassieke opvatting en uitleg van projectie is, dat het een afweermechanisme is tegen veranderingen, tegenspraak en/of negatieve (innerlijke en uiterlijke) emoties.

Projectie is een term uit de psychologie, waarbij men eigenschappen, gedachten of emoties van zichzelf (opgebouwd uit het leven) tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. Bijvoorbeeld negatieve ervaringen, zoals nervositeit en angsten uit het verleden jeugd of (jong) volwassenheid niet in zichzelf (weer) te voelen, te erkennen en dus liever uit de weg te gaan. Dit gebeurt vaak onbewust, hierdoor kunnen deze projectie beelden verstorend gaan werken vanuit de coachee naar de coach in de professionele begeleiding.

Echter soms heeft het zelfs een negatieve invloed vanuit de coach (denk aan; irritatie, onmacht, te veel zorgen, aanname en/of invulling geven aan) naar de coachee.

In deze actieve workshop gaan we, na een korte introductie, aan de slag met het inzicht verkrijgen over mogelijke projecties die jouw professionele werk als coach in de weg kunnen gaan staan.

Datum: woensdag 24 mei 2023
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Coach: Ronald
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

LEIDERSCHAP

In deze workshop komen we samen zodat jij ‘de eerste handvatten’ ontdekt hoe 21e -eeuws Leiderschap je kan ondersteunen om zakelijk en privé je doelen te halen en succesvol te zijn.
Het is een uitdagende transformatie naar 21e -eeuws leiderschap. Leiderschapsontwikkeling is een reis waarin je 24/7 wordt uitgedaagd je eigen koers te herijken en bewust en krachtig in je eigen leiderschap te blijven staan door bewuste keuzes te maken. Wat ik je gun is dat je bewust, wendbaar en toekomstbestendig bent in jouw leiderschap. En dat je blij wordt van jouw eigen koers. Plus hoe & wat jij kan inzetten en ook hebt los te laten speelt hierin een grote rol.
Daarom nodig ik je uit om te starten met deze reis door deel te nemen aan deze workshop. Je bent van harte welkom!

Datum: vrijdag 2 juni 2023
Tijdstip: 09.30 – 12.30 uur
Coach: Nicole
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

COACHEN MET MUZIEK

‘Communiceren met muziek is voor mij een tweede natuur. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar door erover te vertellen of lezen, gaat het niet leven. Coachen met muziek is iets om te ervaren.
In mijn coaching en training zet ik graag muziek in. Het is laagdrempelig en maakt zonder al te veel moeite de verbinding tussen hoofd en hart. Een zeer bruikbaar gereedschap wanneer taal tekort schiet en het niet schijnt te lukken om in woorden weer te geven wat er onder de oppervlakte ligt. Het werkt verdiepend en verrijkend. Muziek is in mijn coaching en training de bonus die vanuit een andere invalshoek inzichten geeft en deze dieper verankert.
In deze workshop ervaar je de invloed van muziek op je lijf en je gemoedstoestand en je maakt kennis met een aantal van mijn methodieken.
De workshop geeft je inzicht in en ervaring met het effect van muziek in coaching en training. Het is een proeverij van mijn training “Als de NooT het hoogst is, is de coach nabij…”, waarin ik coaches en trainers leer zelf met muziekinterventies te werken. Het is hiervoor niet nodig zelf een instrument te bespelen.

Datum: donderdag 22 juni 2023
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Coach: Angeline
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een methodiek die al vele tientallen jaren wordt gebruikt en bestaat uit vele facetten die breed uiteenlopen, van woordspelingen, visualisaties tot hypnose. Voor mij persoonlijk is NLP een enorme eyeopener geweest, mede daarom neem ik jullie graag mee in wat het te bieden heeft. In de basis leert NLP je inzien hoe je bent geprogrammeerd ofwel beïnvloedt en hoe je los kunt laten wat niet voor je werkt. Het wordt ook gebruikt anderen te beïnvloeden, bijv. in het bedrijfsleven. Ik deel welke onderdelen ik zoal inzet bij coaching en hoe. Daarnaast zullen vooral praktijkgerichte oefeningen onderdeel zijn van de workshop, zodat jij als deelnemer een zo duidelijk mogelijk beeld hebt na afloop.

Datum: 8 september 2023
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Coach: Gerlanda
Waar: Op locatie – Entrada 201 – Amsterdam-Duivendrecht

Meld je aan

COACHING IS EEN GEWELDIG VAK EN ONS TEAM VAN GOED OPGELEIDE EN GECERTIFICEERDE COACHES NEEMT JE GRAAG MEE IN HUN EXPERTISE. ZE LATEN JE PROEVEN VAN HUN STOKPAARDJE EN DELEN HUN PASSIE GRAAG MET JE IN WORKSHOPS OP ONZE GEWELDIGE TRAININGSLOCATIE IN AMSTERDAM EN OOK ONLINE.

 

 

€ 39,-
1 workshop naar keuze

€ 149,- 
5 workshops naar keuze

€ 239,-
alle workshops gedurende 1 jaar