Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Wat is coachen?

Coachen is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach zijn cliënt (ook wel coachee genoemd) gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. Zo draag je met coachen bij aan de ontwikkeling van de coachee, je helpt door de coachee te leren. Daarin nemen zowel de coach als coachee verantwoordelijkheid voor het proces. Coachen is gestructureerde, gerichte interactie en waarbij je passende tools en technieken toepast. Door middel van coachen op interactieve wijze wordt de gecoachte aangezet tot effectief gedrag door:

  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Uit ons laatste trendrapport blijkt dat coaching blijft stijgen in populariteit en een steeds belangrijke plaats in het arbeidsleven inneemt en in privé situaties.

Waarom coachen?

Coachen draagt bij aan de (professionele) ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Zo heeft professionele coaching vele voordelen; het biedt andere inzichten op bestaande uitdagingen, het helpt bij het ontwikkelen van competenties als besluitvorming vaardigheden, communicatie en assertiviteit. Uit onderzoek blijft dat coachen bijdraagt aan het verminderen van psychische klachten bij stress en burn-out, toename van positieve gevoelens ten opzichte van werk en het bevorderen van de vaardigheden. Daarbij wordt coachen ingezet bij relevante HR thema’s zoals het verzuim en gezondheidsbeleid, om de toenemende trend van burn-out klachten als gevolg van toenemende werkstress te voorkomen. Daarnaast bij relevante thema’s als duurzame inzetbaarheid en het performance management binnen de doorstroom van personeel binnen organisaties.

Informatie over coaching

Het verschil tussen coachen & therapie

Het verschil zit hem voornamelijk in de focus. Binnen coaching ligt de focus op het op een positieve manier een coachee begeleiden naar een positieve verandering. Bij therapie ligt de focus op het verhelpen van psychische klachten en blokkades. Waarbij er door middel van gesprekken oorzaken worden onderzocht en wordt gestreefd naar een hersteld welbevinden. Bij coaching is het startpunt een ontwikkelingsvraagstuk vanuit de coachee, waar er samen met de coach doelen aan gekoppeld worden. Coaching is gericht op het heden en de toekomst, om tot die doelen te komen wordt onder andere gereflecteerd op het huidige kunnen van de coachee en er worden tools aangereikt om vooruit te gaan. Coaching is daarom praktischer dan therapie. Tot slot is een coachtraject vaak minder tijdsintensief dan therapie, omdat de doelen vaak herhaalbare doelen gaat.

“Een therapeut helpt je van een twee naar een zes, een coach helpt je van een vijf naar een negen”

Je wilt zelf gaan coachen

Je helpt graag mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en voert veel gesprekken om mensen te helpen hun doelen te realiseren. In jouw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende, HR manager, professional of in jouw privéleven bied jij ondersteuning door gespreksvoering, alleen mis je professionele coach technieken en tools om dit tot een hoger niveau te tillen. Of je wilt een carrière switch maken en voor jezelf beginnen als zelfstandig coach en weet niet waar en hoe je het beste kan beginnen.

“Coaching helpt om werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken”

Waar begin je met coachen?
Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen, het is geen beschermd beroep. Om deze wildgroei aan coaches tegen te gaan en de kwaliteit en professionaliteit van het coachvak te waarborgen zijn er verschillende coach keurmerken te onderscheiden. Deze keurmerken worden ook wel accreditaties genoemd. Zowel wereldwijd als in Nederland zijn er verschillende instanties waar je jezelf als coach kan accrediteren en registreren, mits je aan de kwaliteitseisen voldoet. GORTcoaches zijn geaccrediteerd via de International Coaching Federation (ICF), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, (NOBCO) en het Career Management Institute (CMI). Afhankelijk van de instantie die jou aanspreekt als coach, zijn er verschillende niveaus van keurmerken.

Hoe GORTcoaching jou helpt bij het worden van een professionele coach

Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen, het is geen beschermd beroep. Om deze wildgroei aan coaches tegen te gaan Je wilt professioneel coach worden, of jouw coachvaardigheden en coach skills ontwikkelen. Om te beginnen dien je een geaccrediteerde coach opleiding af te ronden. Dat deze geaccrediteerd is, herken je aan het EQA-keurmerk van de NOBCO. Dit biedt bijvoorbeeld een verkorte route voor het individuele EIA-keurmerk van de NOBCO. Informatie over de verschillende keurmerken en de individuele eisen om in aanmerking te komen voor het keurmerk, lees je op de site van de NOBCO.

Hoe GORTcoaching jou helpt bij het worden van een professionele coach
Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen, het is geen beschermd beroep. Om deze wildgroei aan coaches tegen te gaan Je wilt professioneel coach worden, of jouw coachvaardigheden en coach skills ontwikkelen. Om te beginnen dien je een geaccrediteerde coach opleiding af te ronden. Dat deze geaccrediteerd is, herken je aan het EQA-keurmerk van de NOBCO. Dit biedt bijvoorbeeld een verkorte route voor het individuele EIA-keurmerk van de NOBCO. Informatie over de verschillende keurmerken en de individuele eisen om in aanmerking te komen voor het keurmerk, lees je op de site van de NOBCO.

Hoe GORTcoaching jou helpt bij het worden van een professionele coach
Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen, het is geen beschermd beroep. Om deze wildgroei aan coaches tegen te gaan Je wilt professioneel coach worden, of jouw coachvaardigheden en coach skills ontwikkelen. Om te beginnen dien je een geaccrediteerde coach opleiding af te ronden. Dat deze geaccrediteerd is, herken je aan het EQA-keurmerk van de NOBCO. Dit biedt bijvoorbeeld een verkorte route voor het individuele EIA-keurmerk van de NOBCO. Informatie over de verschillende keurmerken en de individuele eisen om in aanmerking te komen voor het keurmerk, lees je op de site van de NOBCO.

Stap 1: coachopleidingen

Deel 1: Het Fundament.
Tijdens het Fundament leer je de basisbeginselen van coaching. Bijvoorbeeld hoe je als professioneel coach succesvol Luisteren, Samenvatten en Doorvragen toepast, hoe je een intakegesprek en eerste coachgesprek doet en verschillende coach tools en methodieken die je direct kunt toepassen.

Deel 2: Gecertificeerd Coach
Tijdens deel 2: Gecertificeerd Coach ontwikkel je jouw coach skills verder, zodat je na afronding als zelfstandig beroepscoach aan de slag kan. Je leert bijvoorbeeld over de transactionele analyse, RET, MBTI en Voice Dialogue. Ook leer je een professioneel coachtraject opstellen, uitvoeren en afronden. Hier lees je meer over de inhoud, de ingangseisen en het programma van de opleiding.

Stap 2: werkervaringstraject

Na het afronden van een gekwalificeerde coach opleiding weet je het zeker. Je wilt professioneel coach worden en hebt je daarom ingeschreven bij de kvk. Een volgende stap is het maken van “vlieguren”, een goede coach word je door ervaring en het voeren van veel coachgesprekken en het succesvol afronden van coachtrajecten. Bij het doen van acquisitie en het succesvol profileren van jezelf als coach. Binnen GORTcoaching begrijpen we dat, daarom hebben we het werkervaringstraject aan. Je komt op de website te staan, wij doen de acquisitie, je wordt onderdeel van een hecht team van coach professionals en de mogelijkheid om eigen initiatieven te ontplooien.

Stap 3: aan de slag als professioneel coach

Wanneer je het werkervaringstraject succesvol doorloopt kun je jezelf gecertificeerd en gekwalificeerd coach noemen en je aansluiten bij het netwerk van GORTcoaching.

Effectiviteit van coaching

Onderzoeksresultaten coaching

Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat coaching sterke positieve effecten heeft. Zo heeft het op positieve wijze invloed op prestaties en vaardigheden, coping, welzijn, werkhouding en zelfregulatie. Betrouwbare studies toonde bewijs dat coaching invloed heeft op:

  • Vermindering van psychische klachten als stress en burn-out.
  • Toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk.
  • Bevordering van vaardigheden en de effectiviteit van professionals. Bijvoorbeeld op gebied van studievaardigheden, het bereiken van doelen en effectief leiderschap.

Bron: Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context.

1. Een coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke en transparante werkwijze. De gecoachte staat centraal, niet hij (of zij!). Hij heeft een doorleefde visie op coachen en leren, kent zijn mogelijkheden en beperkingen en bewaakt zijn grenzen. Hij weet niet alleen veel, hij laat het ook zien, gebruikt verschillende modellen en methoden, en blijft zichzelf evalueren en ontwikkelen.

2. Een coach heeft vertrouwen in het vermogen van de gecoachte keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Hij werkt door ‘niet te weten en niet te werken’ (de koers en inhoud van het traject laat hij over aan de gecoachte).

3. Hij werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze. Hij verplicht zich tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.

4. Hij benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij hij de gecoachte en diens
leerthema’s, waarden en verlangens centraal stelt, niet de inhoud. Hij zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding.

5. Nieuwsgierigheid en compassie gaan bij hem hand in hand. De gecoachte heeft zijn interesse en volledige aandacht vanuit een respectvolle en accepterende grondhouding.

6. Een coach is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen, confronteren en het inzetten van intuïtie. Hij is in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken. Hij maakt optimaal gebruik van wat er besproken wordt en van wat zich voordoet tijdens een coachbijeenkomst.

7. Hij heeft oog voor contextuele factoren en focust op de beïnvloedingsmogelijkheden van de gecoachte daarbinnen.

8. En, héél belangrijk: hij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

OVER HET COACHTRAJECT

Het verloop van een coaching traject

De kennismaking

Een coachtraject begint altijd met een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek leert u de coach kennen en kunt u beslissen of u een traject met deze coach aan wilt gaan. Mocht u ervaren dat u de klik mist met de coach, dan bieden wij u de mogelijkheid om een oriëntatiegesprek met een andere GORTcoach in te plannen. Daarnaast dient het oriëntatiegesprek ervoor om de coachvraag te verkennen. Ook zal besproken worden wat u uit uw coachtraject wilt halen en worden doelen opgesteld.

Het nastreven van doelen

Wanneer u beslist om het coachingstraject in te gaan, zal u met de coach verder gaan verkennen waar u mee aan de slag zou willen gaan en ontdekken wat uw gewenste (ideale) situatie is. Persoonlijke doelen worden hier verduidelijkt. Vervolgens wordt de weg van de huidige naar de ideale situatie bepaald. Daarbij kunt u denken aan vragen als: Wat wilt u en wat heeft u nodig? Wat kunt u doen om uw gewenste resultaat te bereiken? Door middel van deze vragen wordt er een realistisch en passend plan van aanpak opgesteld zodat u het in de praktijk kan gaan brengen. Tijdens uw coachtraject werkt u aan uw doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. In overleg is het tevens mogelijk om een test af te nemen.

De evaluatie

In het laatste gesprek zullen u en de coach reflecteren op het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver bent u en wat wilt u nog aan pakken in de toekomst? Wanneer gewenst kunt u een follow-up gesprek inplannen na een bepaalde tijd, om nog een samen te komen en te bespreken hoe het gaat.

U kunt rekenen op 5-10 coachgesprekken in totaal, afhankelijk van uw doelstelling. Vaak vinden de gesprekken om de twee weken plaats.

Plan direct een gratis oriëntatiegesprek

Gortcoaching: voor bewustwording en persoonlijke groei!

Vergroot je zelfvertrouwen!

ONTWIKKEL JEZELF IN WERK EN PRIVÉ SITUATIES!

Veelgestelde vragen

Wat is coachen?

Coachen is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach zijn cliënt (ook wel coachee genoemd) gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. Zo draag je met coachen bij aan de ontwikkeling van de coachee, je helpt door de coachee te leren. Daarin nemen zowel de coach als coachee verantwoordelijkheid voor het proces. Coachen is gestructureerde, gerichte interactie en waarbij je passende tools en technieken toepast.

Hoe kan ik anderen coachen?

Je helpt graag mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en voert veel gesprekken om mensen te helpen hun doelen te realiseren. In jouw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende, HR manager, professional of in jouw privéleven bied jij ondersteuning door gespreksvoering, alleen mis je professionele coach technieken en tools om dit tot een hoger niveau te tillen. Of je wilt een carrière switch maken en voor jezelf beginnen als zelfstandig coach en weet niet waar en hoe je het beste kan beginnen.

Wat is het verschil tussen coachen en therapie?

Het verschil zit hem voornamelijk in de focus. Binnen coaching ligt de focus op het op een positieve manier een coachee begeleiden naar een positieve verandering. Bij therapie ligt de focus op het verhelpen van psychische klachten en blokkades. Waarbij er door middel van gesprekken oorzaken worden onderzocht en wordt gestreefd naar een hersteld welbevinden. Bij coaching is het startpunt een ontwikkelingsvraagstuk vanuit de coachee, waar er samen met de coach doelen aan gekoppeld worden. Coaching is gericht op het heden en de toekomst, om tot die doelen te komen wordt onder andere gereflecteerd op het huidige kunnen van de coachee en er worden tools aangereikt om vooruit te gaan. Coaching is daarom praktischer dan therapie. Tot slot is een coachtraject vaak minder tijdsintensief dan therapie, omdat de doelen vaak herhaalbare doelen gaat.