Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Unieke manier van communiceren
Iedereen communiceert op zijn eigen, unieke manier. De een vindt het prettig veel non-verbaal gedrag te uiten zoals handgebaren en de ander gelooft vooral in de kracht van het woord. Doordat onze manieren verschillen van elkaar kan er miscommunicatie ontstaan. Meer kennis over de aard en het gebruik van taal kan ons helpen elkaar beter te begrijpen. Met jouw coach kan je dieper inzicht krijgen over de zo genaamde representatiesystemen die mensen gebruiken. Het representatiesysteem is de voorkeur die iemand heeft voor de manier van het overbrengen van boodschappen. Wanneer je hier meer van weet, kan je beter boodschappen van anderen interpreteren en leer je het zenden van jouw eigen boodschappen op de communicatiemanier van de ander aan te passen om miscommunicatie te vermijden.

Representatiesysteem
We hebben allemaal (onbewust of bewust) een voorkeur voor een bepaalde vorm waarin taal aangeboden wordt. Om een idee te krijgen van welke voorkeur jij hebt, kan je nagaan op welke manier jij graag leert. Dit zegt namelijk iets over het zintuig waarmee jij het liefste waarneemt. De ene persoon is bijvoorbeeld heel visueel ingesteld, terwijl de ander het meest heeft aan geluiden en weer een ander liever afgaat op wat ze voelen. We onderscheiden 4 representatiesystemen:

• Visueel: mensen die het fijn vinden als dingen er goed uitzien
• Auditief: mensen die het fijn vinden als dingen goed klinken
• Kinesthetisch: mensen die het fijn vinden als dingen goed voelen
• Auditief-digitaal: mensen die vooral een innerlijke dialoog met zichzelf houden en het fijn vinden als dingen kloppen.

Welke vorm heeft jouw voorkeur? Ben je benieuwd wat deze representatiesystemen precies inhouden en hoe je deze communicatievormen in kan zetten om duidelijker te communiceren met anderen? Jouw coach kan je hierbij helpen.

» Klik hier om een gratis oriëntatie gesprek aan te vragen


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden