Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Vergoedingsmogelijkheden coaching voor individuen

Wilt u graag gecoacht worden en wilt u weten welke mogelijkheden er voor vergoeding zijn?

Bekijk onderstaand overzicht om uit te zoeken welke vergoedingsmogelijkheid voor u geschikt is.

Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit werkgever

Goed nieuws! De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. U hoeft er dan dus alleen maar naar te vragen.

Optie 1: Check uw CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in uw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is ieder jaar voor u of uw team gereserveerd door uw werkgever, en kan na overleg met uw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. U kunt uw CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen.

Optie 2: Ga de mogelijkheden na bij uw HR manager

De afdeling Human Resources (HR) beschikt vaak over een ontwikkel- of opleidingsbudget wat o.a. besteed kan worden aan coaching. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. Daarom wordt het vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers. Heeft u nog geen coachbudget aangevraagd? U kunt altijd een gratis oriëntatie gesprek plannen met één van onze coaches. Daarin staat de coach stil bij uw coachvraag en kunt u bespreken hoe uw aanvraag bij uw HR manager er uit kan zien. De coach maakt in overleg met u tevens een passende offerte voor de HR manager waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Optie 3: Ga de mogelijkheden na bij uw leidinggevende of de directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar uw leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kunt u gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met een coach zodat de coach u kunt helpen met een plan en een offerte voorstel, dat u daarna kunt voorleggen aan de directeur of uw leidinggevende.

In gesprek met uw werkgever

Of vraagt u zich af of uw coachvraag wel relevant is voor uw werkgever, of twijfelt u hoe u het beste met uw werkgever in gesprek kunt gaan?

Lees de 6 tips voor vergoeding vanuit werkgever

1: Goed om te weten: de inhoud van het coachtraject is vertrouwelijk, ook als uw werkgever betaalt. U houdt dus altijd de regie over uw coachtraject.

2: Onthoud dat u zowel uzelf als uw werkgever een plezier doet. Werkgevers hebben baat bij effectieve en gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel zitten. Uw welbevinden is dus belangrijk voor uw werkgever.

3: Formuleer uw doelen op een manier dat uw werkgever daar ook baat bij heeft. Het kan hierin verstandig zijn om te kijken naar de organisatiedoelen en te bedenken hoe de ontwikkeling die u door wilt maken daaraan bijdraagt. Een voorbeeld: u voelt zich vaak onzeker en u vindt het lastig anderen aan te spreken op bepaald gedrag. Dan kunt u in uw doelen aangeven dat u uzelf meer wil laten zien in de organisatie en effectiever met collega’s wil communiceren.

4: Kunt u nog wel wat hulp gebruiken bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek met een coach naar keuze. Daarin staat de coach stil bij uw coachvraag en kunt u bespreken hoe uw aanvraag bij uw werkgever er uit kan zien.

5: Benadruk uw motivatie. Dat kunt u doen door te benoemen dat het volgen van een coachtraject uw motivatie voor het werk zal vergroten. Bevlogen medewerkers zijn niet alleen zelf gelukkiger, ze laten een organisatie ook beter functioneren. U kunt uw motivatie ook zichtbaar maken door voor te stellen de coachgesprekken in uw eigen tijd te voeren. Zo investeren zowel uw werkgever (door te financieren) als uzelf (door er tijd en energie in te steken) in uw ontwikkeling.

6: Vraag eens rond bij collega’s of zij al eens gebruik hebben gemaakt van het opleidings- en/of ontwikkelingsbudget. U denkt wellicht dat u de enige bent met een dergelijke wens, maar vaak blijkt dat een groot deel van uw collega’s al eens een coachtraject doorlopen heeft.

Sneller starten met uw coachtraject

Onze coaches maken altijd een offerte op maat voor u en uw werkgever. Na akkoord op de offerte kan het coachtraject van start. Hoe sneller de offerte er ligt, hoe sneller u kunt starten. U kunt daar bij helpen! Lees onderstaande tips:

1: Ga alvast met uw werkgever in gesprek voor uw oriëntatiegesprek. Op deze manier heeft u direct helderheid over uw te besteden budget en kan de coach de offerte vrijwel direct opstellen.

2: Deze gegevens heeft uw coach nodig om de offerte op te kunnen stellen. Het is handig als u deze alvast paraat heeft!

  • Algemene bedrijfsgegevens
  • Contactgegevens leidinggevende
  • Contactgegevens HR / P&O
  • Beschikbaar budget
  • Facturatiegegevens (bijv. vermelding kostenplaats)

3: Formuleer in overleg met de coach uw doelen op een manier dat uw werkgever daar ook baat bij heeft!

Wilt u na het lezen van deze tips uw werkgever vragen om budget voor een coachtraject, maar kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Onze coaches helpen u graag!

Plan hier uw gratis oriëntatiegesprek met een coach naar keuze

Overige vergoedingsmogelijkheden

Is er bij uw werkgever geen budget? Of heeft u momenteel geen werk? Dan zijn de volgende vergoedingsmogelijkheden wellicht interessant voor u.

Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij uw huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron: belastingdienst 2019):

De opleiding of studie (in dit geval: het coachtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.

Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).

U krijgt geen studiefinanciering

Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw.
Voorbeeld: bij het particuliere uurtarief van een senior coach van 109 euro per uur betekent dit dat de kosten al na ruim 2 uur coaching volledig aftrekbaar zijn. Concreet houdt dit in dat u boven de 250 euro 36,65%, 38,1% of zelfs 51,75% bespaart op de kosten van uw coachingtraject, afhankelijk van in welke belastingschijf uw inkomen valt. Rekenvoorbeeld: uw coachingtraject duurt 10 uur, normaal kost dit 1090 euro. Voert u de kosten voor het coachingtraject op als studiekosten dan kost het coachingtraject u bij een belastingpercentage van 38,1% slechts 770 euro, een besparing van 320 euro! In dit rekenvoorbeeld betaalt u dus slechts 77 euro per uur.

Belangrijk: omdat GORTcoaching niet de begunstigde is van de belastingaftrek kunnen wij u geen garanties geven over de toepasbaarheid in uw situatie. Neem bij twijfel contact op met uw belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst. Heeft u zelf geen belastingadviseur, dan kunnen wij u doorverwijzen naar Remark Accountants, zij kunnen u hierbij helpen en adviseren.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geeft u dit dan graag aan bij uw coach, dan zorgt hij/zij er voor dat er een duidelijke omschrijving van het traject op uw factuur vermeld wordt. De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met uw accountant, boekhouder of belastingadviseur. Zelf geen accountant? Wij verwijzen u graag naar Remark Accountants.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat uw volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij uw verzekering.

Coaching bij een Coach voor basistarief

Tevens bieden we u de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren bij een coach met basiservaring. Dit is een coach met tenminste één gecertificeerde coachopleiding en tot 4 jaar ervaring met coachen. Het particuliere tarief van deze coaches is €89,- incl. BTW. Meer informatie over coaches vindt u hier.

Blog of Vlog

Fan van bloggen of vloggen? Maak leuke filmpjes of schrijf een interessante blog over alles wat u meemaakt in het coachtraject. Voor schrijvers en filmers is het onder voorwaarden mogelijk om gratis coaching te krijgen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op via vragen@gortcoaching.nl!

Basis & Aanvullende Zorgverzekering

Bij een basis zorgverzekering is het niet gebruikelijk dat coaching ten behoeve van uw persoonlijke ontwikkeling vergoed wordt. In enkele aanvullende zorgverzekeringen wordt psychosociale hulpverlening of counseling wel vergoed, mits de counselor of psychosociaal hulpverlener / therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging die door uw zorgverzekering wordt erkend. Sommigen van onze coaches zijn tevens psycholoog NIP en/of geregistreerd NFG counselor. In de polis van uw aanvullende zorgverzekering staat aan welke voorwaarden een traject met een psycholoog NIP of geregistreerd NFG counselor moet voldoen om het traject voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Wij raden u aan vooraf goed te informeren over de mogelijkheden van vergoeding bij uw zorgverzekering. Tevens is het belangrijk om te weten dat uw aanvullende zorgverzekering trajecten en sessies vaak pas achteraf vergoeden. U moet dus eerst zelf uw factuur betalen en kunt deze achteraf (deels) vergoed krijgen.

Vergoeding door het UWV

Helaas wordt coaching bij GORTcoaching niet vergoed door het UWV, wellicht is er een andere vergoedingsmogelijkheid waar u aanspraak op maakt.

 >  Vergoedingsmogelijkheden Particulieren