Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

MEDIATOR

KIES JE COACH

gecertificeerd coach
gecertificeerd coach
Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag met het vinden van een geschikte coach voor mediators – ☏ 088 170 1500

Top-level Psycholoog Arjen

DIT IS ARJEN: Begripvol, toegankelijk, praktisch, resultaatgericht.

Specialisaties: Agile, Angst, Assertiviteit, Bewustwording, Biografisch coachen, Business coach, Communicatie, Competentie coaching, Concentratie, Conflicten, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement, Jobcoaching, Life coaching, Re-integratie, Lifestyle coaching, Psycholoog.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Wim

DIT IS WIM: luisterend, inspireren, oplossend, duidelijk.

Specialisaties: Accepteren, Agile, Assertiviteit, Bewustwording, Comfortzone, Conflicten, Cultuurverschillen, Emotionele intelligentie, Identiteit, Imposter syndrome, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Re-integratie, Outplacement, Lifestyle coaching, Loopbaancoaching, Life coaching, Jobcoaching, Stresscoaching, Burn out coaching.

Gratis oriëntatiegesprek
 

MEDIATOR

Wat doet een mediator?
De mediator is een onafhankelijke derde partij en zal proberen u en de andere partij aan te moedigen om oplossingen voor het conflict of echtscheiding voor te stellen door middel van een of meer vertrouwelijke gesprekken. Dit lijkt misschien vaag, maar de praktijk leert dat mediation kan worden gebruikt als een snelle en effectieve methode om conflicten in een groot aantal juridische geschillen op te lossen. Op inhoudelijk niveau zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor het conflict en komt de mediator niet tussenbeide in het conflict.

Wanneer neem ik een mediator?
Mediation is van toepassing op bijna alle soorten zakelijke en privéconflicten. Enkele voorbeelden van oplossingen die mediation kan bieden zijn:

 • Familieconflicten
 • Arbeidsconflicten
 • Handelsconflicten
 • Echtscheidingen

ALTIJD EEN MATCH

Met meer dan 100 coaches door heel Nederland is er altijd een geschikte coach te vinden!                

SNEL GEHOLPEN

Vraag een (zakelijke) offerte aan en ontvang binnen één werkdag reactie.                                      

PERSOONLIJK CONTACT?

Spreek met één van onze deskundige medewerkers. Wij helpen u graag!                                                               

Veelvoorkomende coachvragen:

=
Hoe kan beter oplossingsgericht te werk gaan?
=
Hoe ga ik op een verantwoorde manier om met de heftige emoties tijdens een mediatietraject?
=
Waardoor en wanneer verlies ik de regie?
=
Hoe kan ik sneller en effectiever te werk gaan?
=
Hoe ervaar ik meer geluk & balans?
=
Hoe kan ik eindverantwoordelijk zijn voor een casus als ik verder machteloos ben?
=
Toon ik op de juiste momenten standvastigheid?
=
Onder druk werken: hoe ga je met spanningen om?

Waar richt een mediator zich op:

privé en zakelijke conflicten

Leer om tot de kern van het probleem te komen en probeer samen met de andere partij tot een oplossing te komen.

Snel en Effectief

Je gaat snel aan de slag met de (juridische) geschillen die er spelen en probeert hier een passende oplossing voor te verzinnen die voor beide partijen werkt.

Verantwoordelijkheid

Je leert meer verantwoordelijkheid ontwikkelen, omdat je samen met de andere partij verantwoordelijk bent voor het verloop van het traject.

Oplossingsgericht

De coach moedigt beide partijen aan om zelf tot oplossingsgerichte ideeën en inzichten te komen.

Informatie over mediator 

Prijs

Vanaf 89,- euro per uur afhankelijk van de gekozen professional.

Wist je dat werkgevers heel vaak onze coachtrajecten vergoeden? Er zijn vele opties waar de coach je mee kan helpen. Vraag hier naar tijdens je gratis oriëntatiegesprek. Zie ook onze pagina's voor de vergoedingsmogelijkheden voor organisaties en voor particulieren.

U kunt direct starten

Kijk direct in de agenda van uw coach en plan uw gratis oriëntatiegesprek.

Duur Traject

Afhankelijk van uw doelstellingen kunt u rekenen op gemiddeld 5 tot 10 coachgesprekken, ongeveer 1 keer per 2-3 weken.

Wist u dat ...?

Stress voor mediators slecht is voor empathie en aansluiting met cliënten, waardoor de kwaliteit van mediatie sterk achteruit gaat?

Inhoudelijk over mediator

Wat is coaching?
Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om de voor u wenselijke en duurzame veranderingen in uw loopbaan te bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van gestructureerde, gerichte gesprekken en het gebruik van passende oefeningen en coachtechnieken. U verwerft diepgaande persoonlijke inzichten die vaak life-changing zijn. Tijdens dit traject kunt u ook ondernemerschap overwegen, testen inzetten of u meer richten op zingeving. Loopbaancoaching is altijd gericht op de toekomst.
Wanneer neem ik een mediator?
Wanneer het niet lukt om een conflict alleen op te lossen, maar je waardeert de relatie echt of je bent in een situatie waarin je telkens in confrontatie beland met anderen, dan kan je voor een mediator kiezen. Mediation is van toepassing op bijna alle soorten zakelijke en privéconflicten. Enkele voorbeelden van oplossingen die mediation kan bieden zijn:
– Familieconflicten
– Arbeidsconflicten
– Handelsconflicten
– Echtscheidingen
Hoe ziet een coachtraject er uit?
Hoe ziet een coachtraject eruit? Ieder coachtraject wordt op maat gemaakt. Samen met uw coach wordt uw traject samengesteld aan de hand van uw vragen en behoeften. Kies altijd een coach waarvan u het idee hebt dat zijn/haar werkwijze, doelgroep en specialisme het beste bij u past. Het oriëntatiegesprek Het oriëntatiegesprek dient als kennismaking. U en de coach zullen inventariseren: – Welke doelen u wilt behalen en waarom – wat u uit het coachtraject wilt halen (wanneer heeft het coachtraject naar uw idee zijn doelen bereikt? Wat is uw ideale situatie?) – welke aanpak hier het beste bij past Aan het eind van het gesprek stemt u met de coach af of het klikt. Als dit zo is, kunt u beginnen aan uw coachtraject. Het coachtraject Tijdens uw coachtraject werkt u aan uw doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. In overleg is het tevens mogelijk om een test af te nemen. U en de coach zullen: – een passend en realistisch plan van aanpak opstellen en in de praktijk brengen. – constant reflecteren op uw eigen doel: bent u op de goede weg? – na elke sessie gaat u met oefeningen aan de slag. Het slagen van een coachtraject is afhankelijk van uw eigen motivatie en inzet. De coaches van GORTcoaching maken gebruik van technieken en methodieken zoals Motiverende Gespreksvoering, RET (Rationele Effectiviteits Training), Mindfulness, NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Oplossingsgericht Coachen, ACT (acceptance en commitment therapie) en MMS coaching (Motivating Management Service). Eindevaluatie In het laatste gesprek zullen u en de coach reflecteren op het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver bent u en wat wilt u nog aan pakken in de toekomst? Wanneer gewenst kunt u een follow-up gesprek inplannen na een bepaalde tijd, om nog een samen te komen en te bespreken hoe het gaat. Wanneer het een zakelijk traject betreft start en eindigt u vaak met een driegesprek. Dit is een gesprek tussen coach, coachee en leidinggevende waarin op transparante wijze overeenstemming over het coachdoel bereikt wordt. Ook kan de situatie zowel vanuit het gezichtspunt van de coachee als dat van de leidinggevende belicht worden.
Wat levert coaching u op?
 • Meer zelfinzicht in uw persoonlijke waarden, normen, drijfveren en doelen
 • Het (her-)ontdekken van talenten
 • Meer motivatie en energie
 • Bevlogenheid
 • Het leren omgaan met anderen op werk
 • Meer zelfvertrouwen
 • Het leren omgaan met druk
 • Het vinden van geluk
Wat is supervisie voor Mediators
Het is de bedoeling om tijdens supervisie zaken te bespreken die niet lekker lopen. Hierin draait het niet om het probleem, maar hoe u met dit probleem omgaat. In supervisie krijgt u op u toegespitste feedback op uw functioneren. Door dieper in te gaan op de problemen wordt u zich meer bewust van uw eigen gedachten, gevoelens, normen en waarden en de manier waarop dit uw handelen bepaalt. U wordt hierover aangemoedigd, maar ook geconfronteerd. Leren blijft iets waar spanning om heen kan hangen. Je geeft immers toe dat je iets nog niet kan. Je moet je open stellen en toelaten dat je soms fouten zult maken. Dit is niet anders bij supervisie. Het gaat er bij supervisie om dat je leert hoe je het in volgende situaties op een nieuwe en effectievere manier kan aanpakken. Met supervisie leer je dus je eigen professionaliteit uit te breiden, op niveau en actueel te houden. Door de reflectie die supervisie biedt, verbetert u uw zelflerend vermogen en verhoogt u de effectiviteit van uw persoonlijke en professionele functioneren.

De supervisor
De supervisor is ervaren professional die verantwoordelijk is om een open en vertrouwde leeromgeving voor u te creëren. De supervisor bewaakt uw leren en zorgt ervoor dat u leert uzelf daarin te reguleren. De supervisor functioneert als vertrouwenspersoon bij wie u met uw twijfels en problemen terecht kan en kan bespreken. Een supervisor kan u geruststellen, u bijsturen, uw zwakke en sterke kanten duidelijk maken en helpen om deze te verbeteren of te versterken.

Wist u dat …?
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat werknemers die supervisie hebben gedaan – Hun kennis beter toepassen, – langer bij een organisatie werkzaam willen blijven, – en meer tevreden over hun werk en leven zijn … dan werknemers die geen supervisie hebben gehad?

De relatie tussen mediator en cliënt (wetenschappelijk)
Mediatie is een steeds meer gebruikte manier van geschillenbeslechting. Dit is begrijpelijk, aangezien mediatie een aantal voordelen heeft ten opzichte van traditionele conflict oplossingen, zoals arbitratie en onderhandelingen. Ook is mediatie goedkoper, minder formeel en flexibeler dan arbitratie. In onderzoek naar de factoren die mediatiesucces bepalen, werd de positieve relatie tussen cliënt en mediator, door zowel mediators als hun cliënten als belangrijkste factor tot succes genoemd. Door dit goede, wederzijdse gevoel in mediatie te creëren, ontstaat er namelijk een positieve, open en coöperatieve relatie tussen de mediator en cliënt. Hiermee wordt gewaarborgd dat de cliënt bereid is om eerlijk en open te communiceren, waardoor de mediator samen met de cliënten tot een beter akkoord kan komen. Aangezien het creëren van een goede band met een cliënt praktisch ook erg makkelijk en goedkoop is om toe te passen, is het onderzoek naar de ontwikkeling van een positieve relatie ook van groot belang voor de mediatie praktijk.

Emotionele Intelligentie
Conflicten gaan zelden zonder emotie gepaard. Dit betekent dat mediators ook regelmatig met sterke emoties in contact komen. In de praktijk blijken emoties tijdens mediatie en hun consequenties voor mediators echter niet altijd voldoende aandacht te krijgen. Hoewel er een grote diversiteit aan trainingen voor mediators is, wordt er in deze trainingen nog onvoldoende aandacht besteed aan hoe mediators in de mediatiepraktijk met emoties kunnen omgaan. Dit kan een probleem opleveren, omdat de aanwezigheid van emoties in conflict betekent dat een mediator in staat moet zijn met deze emoties om te gaan. Zo kan een mediator er bijvoorbeeld voor kiezen tijdens een mediatie waarin de emoties hoog oplopen, deze emoties te bespreken voordat er verder wordt gegaan met de onderhandelingen.

Een construct dat over de omgang met emoties gaat, is emotionele intelligentie (EI). Emotionele intelligentie is de capaciteit om emoties zowel in jezelf als in anderen te identificeren, begrijpen, reguleren en te gebruiken. Zoals uit de definitie al blijkt, stelt emotionele intelligentie mediators dus in staat om emoties sneller te herkennen en te begrijpen, en emoties te gebruiken zodat situaties in hun voordeel spelen. In onderzoek naar emotionele intelligentie (EI) werd gevonden dat mediators met hoge EI op een aantal belangrijke manieren van mediators met lage EI verschilden. Hoge EI mediators gebruikten over het algemeen meer actieve oplossingen die aanstuurden op wederzijdse compromissen, terwijl lage EI mediators een meer passieve aanpak hadden en vooral gericht waren op het stoppen van het conflict en daarmee niet alle onderliggende problemen aanpakten. Een mogelijke verklaring voor de passiviteit van lage EI mediators is, dat lage EI mediators emoties, zoals vijandigheid, afleidend vinden. Mogelijk zijn ze onzeker over hoe met deze emoties om te gaan, waardoor ze de emoties links laten liggen en niet actief aanpakken. Daarnaast werd er gevonden dat mediators met hoge EI beter zullen zijn in het opvangen van subtiele emotionele cues en daardoor een accurater beeld vormen dan lage EI mediators. Ook zullen zij gemakkelijker emoties van de partijen manipuleren om naar een bepaalde uitkomst toe te werken. Bovendien bleek uit onderzoek dat hoge EI mediators meer strategieën gebruikten die rapport en vertrouwen verhogen dan lage EI mediators.

Samenvattend werd er dus gevonden dat hoge EI mediators emoties beter aanpakken, meer mediatiesucces hebben en meer rapport ondersteunende technieken gebruiken dan lage EI mediators. In andere woorden, hoge emotionele intelligentie is gerelateerd aan het ontwikkelen van een positieve band tussen mediator en cliënt.

Emotie Intensiteit
(Negatieve) Emoties, zoals boosheid en interpersoonlijke vijandigheid, kunnen vaak aanwezig zijn tijdens mediatie, omdat/aangezien mediatie een manier van conflict oplossing is. Maar tijdens een mediatieproces kunnen ook positieve emoties aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een over enthousiaste cliënt die zo sterk gelooft in zijn/haar eigen oplossingen dat ze amper openstaat voor de inbreng van anderen.

Naast dit verschil in valentie (positieve versus negatieve emoties), kunnen emoties ook verschillen in intensiteit tijdens een mediatieproces. Dit wordt emotie intensiteit genoemd. Emotie intensiteit zegt iets over de consistentie en sterkte van de aanwezigheid van bepaalde emoties tijdens een situatie/mediatie, en gaat niet over eenmalige, intense uitbarstingen van emoties. Als een emotie zoals nervositeit voortdurend aanwezig is, dan is er sprake van hoge emotie intensiteit van nervositeit. Is de emotie bijna nooit aanwezig, dan is er sprake van lage emotie intensiteit. Aangezien emoties consistent aanwezig kunnen zijn tijdens een mediatieproces, is het voor succesvolle mediatie uitkomsten/het mediatiesucces belangrijk om te weten wat de effecten van intense emoties op het mediatieproces zijn. Zo is er gevonden dat in hiërarchische werkconflicten dat erkenning van vijandigheid positief aan de perceptie van mediatie effectiviteit is gerelateerd.

Belangrijker voor het huidige onderzoek is dat bij een gebrek aan erkenning van de emotie van de cliënt, de cliënt het nut van mediatie niet in ziet. Slechts nadat de emoties worden erkend door de mediator (en de andere partij), kan mediatie succesvolle resultaten opleveren. In onderzoek naar de gevolgen van hoge interpersoonlijke vijandigheid op het creëren van een akkoord, werd er daarnaast gevonden dat vijandigheid het bereiken van een akkoord op drie manieren ondermijnd. De objectiviteit wordt geschaad, omdat de partijen vertrouwen in elkaar verliezen, de brede aandacht voor het probleem verplaatst zich naar het specifieke gedrag dat de boosheid oproept, en ten slotte verandert vijandigheid het doel tot een akkoord te komen, zich in wraak nemen op de ander.

Hoge emotie intensiteit verkleint op deze drie manieren dus de kans dat mediatiesucces wordt bereikt. De focus verschuift zich van het akkoord naar het conflict tussen de cliënten, waardoor het succes van het akkoord verkleind wordt. Ten slotte, verhoogt vijandigheid de mate van weerstand, wat op zijn beurt het probleem oplossende proces onmogelijk maakt. Daarom wordt er verwacht dat emotie intensiteit negatief gerelateerd is aan mediatiesucces. Al met al, kan hieruit geconcludeerd worden dat emotie intensiteit van negatieve invloed is op mediatie effectiviteit.

Conclusie
De wetenschappelijke literatuur biedt dus drie praktische handvatten om de effectiviteit van mediators te vergroten. Mediators kunnen om hun effectiviteit vergroten door actief te werken aan de relatie met de cliënten, zijn/haar emotionele intelligentie te vergroten en (daarmee) beter om te leren gaan met hoge emotie intensiteit.

Veelgestelde vragen

Wat doet een mediator?

Een mediator is een neutrale derde partij die zal proberen u en de andere partij aan te moedigen om tot oplossingen te komen voor het conflict dat er speelt.

Voor wie is een mediator geschikt?

Je bent bereid om samen met de andere partij het probleem op te lossen. Je wilt de oplossing in eigen handen nemen. je wilt vaker met de andere partij te maken hebben. je wilt geen gerechtelijke procedure starten onder tussenkomst van een advocaat. je wilt een oplossing die in de toekomst kan worden gebruikt.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Je hebt de regie in eigen handen, je werkt aan je persoonlijke of zakelijke relatie, inbreng is geheel vrijwillig en mediation is sneller en informeler dan een juridische procedure.