Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

De eerste stap voor het kiezen van de juiste coach is door te weten bij welk coaching thema of specialisatie jouw coachvraag past. In onderstaande lijst staan deze specialisaties voor je op een rijtje. Door dit lijstje door te nemen zal het vinden van de juiste coach een stuk fijner gaan!

Burn-out
Burn-out kent meestal een traject van verwerken en revitaliseren. “Hoe nu verder?” is de vraag die centraal staat tijdens een traject. De coaches met burn-out als specialisme bieden het gehele traject aan. Indien u wel het een en ander al verwerkt heeft, maar dezelfde vraag blijft hebben over hoe het verder zal gaan, kun je ook een kijkje nemen bij loopbaanbegeleiding.

Business coaching
Business coaching is coaching van leidinggevende op bedrijfsvoering en strategie. Thema’s zijn o.m. koersbepaling, strategievorming, product portfolio naar keuze en personeelsbeleid, maar ook operationele problemen kunnen ter sprake komen of het coaches van salesmensen. Er is een overlap met het werk van de adviseur. De coach richt zich echter meer op (de potentie van) de mens achter de zakenman. Zo is de coach een sparringpartner voor de gemaakte inhoudelijke keuzes en zal op deze manier de creativiteit en zelfredzaamheid van de ondernemer verhogen. Een adviseur daarentegen houdt zich voornamelijk bezig met inhoudelijke adviezen en is meer gericht op het uiteindelijke resultaat.

Coachend leiding geven
Er zijn verschillende manieren van leidinggeven, maar een veel gevraagde stijl is coachend leiding geven. Dit thema is voor managers en projectleiders die gecoacht willen worden op zijn of haar stijl van leidinggeven.

Communicatieve vaardigheden
Dit thema doelt op mensen die minder effectief zijn door te weinig communicatieve vaardigheden. Dit kan slaan op alledaagse gesprekstechnieken, maar ook op presentatietechnieken of het leren omgaan met beginnende conflicten. Bijzondere vormen zijn het vergroten van je expressiviteit en het vergroten van je assertiviteit.

Competentieontwikkeling
Dit is coachen om een bepaalde vaardigheid te verkrijgen of een taak beter uit te voeren. Wilt u sneller en beter beslissingen durven nemen, duidelijker communiceren of uw tijd efficiënter in delen? Of zou u assertiever willen zijn en overtuigender over willen komen op uw omgeving? Samen met uw coach ontdekt u in welke werkgerelateerde competenties u sterk bent en welke u nog verder zou willen ontwikkelen.

Conflicthantering en -bemiddeling
Conflicten op het werk kunnen opgelost worden door coaching of door conflictbemiddeling door professionals. Indien een conflict geëscaleerd is, is bemiddeling of mediation op zijn plaats. Indien dit niet het geval is, spreken we van conflicthantering. Sommige coaches bieden alleen conflicthantering aan, anderen bieden beide aan.

Intervisie
Intervisie is een speciale wijze van consulteren van collega’s ter bevordering van de kwaliteit van werken. Dit vindt gedurende een bepaalde periode op regelmatige basis in kleine groepjes plaats met duidelijke spelregels hoe men een vraag inbrengt en hoe men in de groep daar op ingaat. Deze spelregels moeten geleerd worden en een coach met deze specialisatie kan dit introduceren en begeleiden.

Loopbaanbegeleiding
Dit betreft alle zaken die met loopbaan te maken hebben m.u.v. re-integratie en burn-out. Vragen als “waar sta ik in mijn leven?” en “wat wil ik verder?” staan in loopbaanbegeleiding centraal. Het kan zowel het opstellen van een meerjarenplan voor professionele groei omvatten, als het begeleiden naar een andere baan. Het thema ‘balans tussen werk en privé’ kan door coaches met deze specialisatie begeleid worden.

Management coaching
Dit is eigenlijk geen apart coaching thema, maar geeft meer een bepaalde doelgroep problematiek aan. Het coachen van een manager vereist van een coach een bepaalde werkervaring en niveau van opereren. Management coaching is een algemene term dat een aantal gebieden omvat, waarvan er in deze lijst twee als een apart thema zijn opgenomen; namelijk ‘coachend leidinggeven’ en ‘supervisie’. Executief coachen is een vorm van management coachen van management op hoog niveau.

Outplacement
Hieronder vallen het loslaten van de oude functie en organisatie inclusief verwerking. Het is onderzoeken naar waar je in het leven en carrière staat, waar je heen wilt en op welke stappen nodig zijn om daar te komen. Coaches die dit als specialisme hebben ondersteunen je bij het zoeken naar ander passend werk en kunnen begeleiding geven bij de omschakeling.

Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap gaat over het leider kunnen zijn van je leven. Het is in deze context doelgericht en minder procesgericht dan het hebben van zingeving in het leven. Bij keuze van dit thema krijg je als coachee vanzelf ook te maken met gedrag en motivatie, zingeving, time management en aspecten van persoonlijke coaching, maar het uitgangspunt en de doelstelling zijn wel anders. Een aparte toepassing van persoonlijk leiderschap is ‘invloed kunnen uitoefenen op je omgeving’.

Persoonlijke coaching
In feite valt hier elk thema onder dat je werkprestatie of beleving te zeer aantast uit of uit balans brengt en dat niet onder één van de andere specialismen valt. Andere onderwerpen die onder persoonlijke coaching vallen zijn gedrag en motivatie, time-management, balans werk-privé en zingevings-en persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken.

Re-integratie
Re-integratie is het opnieuw vinden van een passende baan als door gedeeltelijk arbeids-ongeschiktheid een andere baan gezocht moet worden. Het kan ook terugkeer in de oude baan betekenen met de nodige ergonomische aanpassingen en/of andere zinvolle wijzigingen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Stress Management of time management
Hieronder vallen tijdbeheer, prioriteiten leren stellen en het managen van de balans tussen de fysieke, mentale en emotionele draagkracht en draaglast. Stress coaching is voor iedereen die wil leren omgaan met stressklachten. Deze klachten kunnen werkgerelateerd zijn, maar ook deels door lastige privé-situaties ontstaan.

Supervisie
Supervisie is een leertraject waarbij je reflecteert op je beslissingen, gedragingen, attitude en overtuigingen in je werk binnen de context van je beroep en de organisatie waarbinnen je werkt. Meestal bedoeld om je deskundigheid, visie en stijl van werken te vergroten. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door meer stil te blijven staan bij de samenhang tussen denken, voelen en handelen in het beroepsmatig functioneren.

Team coaching
Team coaching is een verzamelnaam voor het coachen van een groep door een externe coach. Een teamcoach kan ingezet worden voor teambuilding of het realiseren van een nieuwe cultuur in het team of het behalen van een bepaald team resultaat.

Zingeving
Hieronder vallen de thema’s bezieling in je werk hervinden, zingevingsvraagstukken en je persoonlijke waarden in je werk integreren.

GORTcoaching biedt gespecialiseerde coaching aan. Heb je na het lezen van het artikel meer informatie willen over een specialisme of heb je behoefte aan persoonlijk advies, voel je dan vrij om telefonisch contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden