Teamcoaching

Teamcoaching is een vorm van coaching waarbij het verbeteren van het functioneren van het team centraal staat. Het vergroot de collectieve capaciteit en prestatie van een team door middel van bijvoorbeeld reflectie, analyse en motivatie om te veranderen.

De nadruk ligt op oefeningen en gesprekken tussen teamleden om zodoende effectievere collectieve vaardigheden, kennis en interesse te ontwikkelen. Teamcoaching kan daarnaast worden ingezet voor competentiemanagement, teambuilding, conflicthantering en effectieve communicatie.

De specifieke doelen van teamcoaching zijn geheel afhankelijk van het team. In welke fase zit het team? Wat zijn knelpunten? Wat zijn de specifieke karakteristieken? Teamcoaching wordt ook vaak ingezet wanneer teams moeten fuseren of in een andere overgangsfase zitten.

teamcoaching

Gratis oriëntatiegesprek?

Bel ons op 088 170 1500

Locatie

Onze teamcoaches komen langs op de locatie van uw keuze.

Vliegende start

U kunt vaak per direct starten.

Aantal deelnemers

U bereikt het meeste effect met 5 – 15 deelnemers per team.

Meer informatie over teamcoaching:

U kunt teamcoaching inzetten voor:
  • Betere communicatie tussen de teamleden en tussen het team en het management
  • Meer motivatie voor en betrokkenheid bij het werk
  • Betere samenwerking
  • Het ontwikkelen van een sterke visie waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan
  • Effectiever een gezamenlijk doel bereiken
  • Het terugdringen van ziekteverzuim
  • Betere interpersoonlijke relaties en meer betrokkenheid tussen de teamleden
  • Het vinden van ieders talent en van daaruit samenwerken
Grote voordeel

Het grote voordeel van teamcoaching is dat, tegelijk met het individu, de directe omgeving verandert. Hierdoor is de impact van coaching veel groter. Wanneer je als individu verandert, maar je omgeving verandert niet mee, zal je verandering niet zoveel teweeg brengen. Door teamcoaching verandert en verstevigt de visie van het gehele team waardoor het team minder snel in moeilijkheden komt als de situatie verandert.

Resultaat

Competenties van het gehele team en de individuen binnen het team worden naar boven gehaald, om het gehele team weer in zijn kracht te zetten. Met behulp van persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden, kan ieder teamlid zichzelf verder ontwikkelen om zodoende als effectief onderdeel van het team te kunnen functioneren. Het team zal door de input van de coach effectiever leren communiceren en de basis wordt gelegd voor het hervinden van een effectieve samenwerking. Na het gehele traject zal het team weer doelgerichter werken naar de afgesproken doelen en/of targets van het bedrijf en/of de afdeling. Zo zal teamcoaching dus bijdragen aan het weer focussen op het echte bedrijfsproces met daarbij een verhoogd welzijn onder de werknemers.

Gratis oriëntatiegesprek? Bel ons op 088 170 1500

Inhoud

Afhankelijk van het team en uw wensen zal de coach één keer per 2-3 weken langskomen op een locatie naar uw keuze. Voorafgaand aan de coaching wordt een inventarisatie gemaakt van de knelpunten binnen het team. Zodoende kan maatwerk worden geleverd aan ieder team. Deze inventarisatie kan gedaan worden door middel van individuele gesprekken met werknemers, leidinggevenden en managers. Echter, ook het bijwonen van gezamenlijke teamsessies, zoals een vergadering, kan inzichten geven in de groepsdynamiek. Bij teamcoaching wordt een open sfeer gecreëerd, zodat elke werknemer zich vrij voelt om zijn/haar mening te uiten en feedback te geven. Er worden verschillende werkvormen toegepast zoals coaching en intervisie, waarbij er zowel individueel als in groepen geleerd wordt. De coach zal tijdens het gehele traject een objectieve en analyserende houding aannemen, waardoor patronen doorbroken kunnen worden. Vaak gaat het hierbij om langere trajecten van enkele maanden maar dit is afhankelijk van de doelstelling van het team.

Onze experts op het gebied van teamcoaching:

Teamcoaching: samen naar succes!

 >  Soorten Coaching  >  Teamcoaching