Stress Coaching

KIES JE STRESS COACH

gecertificeerd coach
gecertificeerd coach

Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag met het vinden van een geschikte stress coach – ☏ 088 170 1500

Senior Coach Annette

DIT IS ANNETTE: Hartelijk, inspirerend, doortastend, creatief.

Specialisaties: Leiderschap, Executives, Reorganisaties, Veranderingen, Perfectionisten, Creativiteit, Mindfulness, Hoogsensitieven, Faalangst, Management coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Re-integratie.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Maarten

DIT IS MAARTEN: Betrokken, oprecht, onderzoekend, daadkrachtig.

Specialisaties: Professionals, Ondernemers, Creativiteit, Twijfelaars, Keuzes maken, Perfectionisten, Hoogsensitieven, Zelfvertrouwen, Loopbaanadvies, Personal branding, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Jobcoaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Hans

DIT IS HANS: Motiverend, Helder, Inlevend, Creatief.

Specialisaties: Assertiviteit, Authenticiteit, Bewustwording, Emoties , Identiteit, Geluk, Loopbaanbegeleiding, Loopbaan APK, Ontwikkeltrajecten, Persoonlijk leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Outplacement, Jobcoaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Sabine

DIT IS SABINE: Energiek, Verhelderend, Power, Doelgericht.

Specialisaties: Accepteren, Angst, Bewustwording, Comfortzone, Geluk, Faalangst, Compassie, Keuzes maken, Mindfulness, Conflicten, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Psycholoog, Stresscoaching, Life coaching, Loopbaancoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Zoraida

DIT IS ZORAIDA: Empatisch Doelgericht, Sensitief, Oordeelloos

Specialisaties: Authenticiteit, Bewustwording, Emoties , Faalangst, Persoonlijk leiderschap, Loslaten, Onzekerheid, Patronen doorbreken, Spiritualiteit, Overtuigingen, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Burn out coaching, Life coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Lucie

DIT IS LUCIE: Empathisch, intuïtief, analytisch en creatief.

Specialisaties: Loopbaanbegeleiding, Relatiecoaching, Assertiviteit, Rouw & Verlies, Wandelcoaching, Supervisie, Intervisie, Teamcoaching, Werkdruk, Werk coaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Life coaching, Stresscoaching, Burn out coaching, Lifestyle coaching, Jobcoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Chantal

DIT IS CHANTAL: Energiek, duidelijk, oprecht, van inzicht naar actie.

Specialisaties: Persoonlijk leiderschap, Perfectionisten, Professionals, Keuzes maken, Zingeving, Vitaliteit, Twijfelaars, Bewustwording, Teamcoaching, Leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Life coaching, Psycholoog, Outplacement.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Noëlle

DIT IS NOËLLE: empathisch, oprecht, authentiek, doelgericht

Specialisaties: Bewustwording, Zingeving, Zelfvertrouwen, Werkgeluk, Competentie coaching, Wandelcoaching, Vitaliteit, Veranderingen, Authenticiteit, Teamcoaching, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Outplacement, Jobcoaching, Life coaching, Re-integratie, Lifestyle coaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Senior Coach Jan Frits

DIT IS JAN FRITS: Doelgericht, empathisch, doortastend en betrokken

Specialisaties: Professionals, Executives, Perfectionisten, Zelfvertrouwen, Persoonlijk leiderschap, Identiteit, Zingeving, Competentie coaching, Management coaching, Leiderschap, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Life coaching, Loopbaancoaching, Stresscoaching, Jobcoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Top-level Coach Petra

DIT IS PETRA: Betrokken, down-to-earth, respectvol, sympathiek

Specialisaties: Management coaching, Leiderschap, Pleasers, Perfectionisten, Uitstelgedrag, Professionals, Keuzes maken, Loopbaanadvies, Zelfvertrouwen, Moeders, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Loopbaancoaching, Life coaching, Burn out coaching, Jobcoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Ina

DIT IS INA: Positief, doortastend, inzichtgevend, analytisch.

Specialisaties: Work-life balance, Zelfvertrouwen, Persoonlijk leiderschap, Ziekteverzuim, Assertiviteit, Ondernemers, Budgetcoach, Piekeren, Studenten, Authenticiteit, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Stresscoaching, Life coaching, Burn out coaching, Outplacement, Loopbaancoaching.

Gratis oriëntatiegesprek

Coach Leonie

DIT IS LEONIE: Humor, betrokken, praktisch, sensitief.

Specialisaties: Accepteren, Angst, Assertiviteit, Authenticiteit, Comfortzone, Doelen, Emoties, Faalangst, Harde werkers, Identiteit, Bekijk alle specialisaties...

Soorten coaching: Loopbaancoaching, Stresscoaching, Jobcoaching, Outplacement, Lifestyle coaching, Life coaching, Re-integratie.

Gratis oriëntatiegesprek

Stress Coaching

Wat is stress?

Stress is de negatieve reactie die optreedt als er een grote hoeveelheid druk op mensen gelegd wordt. Uit onderzoek van Rijksoverheid blijkt dat er in Nederland alleen al één miljoen mensen last hebben van werkstress of burn-out klachten. Stress kan ontstaan in verscheidene situaties. Het meest opvallend is de acute stress die optreedt tijdens ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven, zoals een sterfgeval of het verlies van een baan. Ook positieve gebeurtenissen kunnen echter stress oproepen, zoals trouwen of het krijgen van een nieuwe baan.

Gevolgen van stress

In een stressvolle periode zijn mensen zowel fysiek als mentaal kwetsbaar. (Chronische) lichamelijke klachten en symptomen van stress zijn onder andere: oorsuizen, verkoudheid, hoofdpijn, rugklachten, spierpijn en geheugenverlies.

Omgaan met stress

Niet zozeer stress zelf, maar vooral het op een verkeerde manier omgaan met stress kan schadelijk zijn. In beginsel is stress immers niet slecht, en kan het zelfs helpen bij presteren onder druk. Het aanleren van de juiste omgangstechnieken kan ervoor zorgen dat een burn-out wordt voorkomen.

ALTIJD EEN MATCH

Met meer dan 100 coaches door heel Nederland is er altijd een geschikte stresscoach te vinden!     

SNEL GEHOLPEN

Vraag een (zakelijke) offerte aan en ontvang binnen één werkdag reactie.                                      

PERSOONLIJK CONTACT?

Spreek met één van onze deskundige medewerkers. Wij helpen u graag!                                                               

Voor wie is stress coaching?

Stress coaching is voor iedereen die wil leren omgaan met stressklachten. Deze klachten kunnen werkgerelateerd zijn, maar ook deels door lastige privé-situaties ontstaan.

 

Maatregelen die bij stress coaching worden genomen

Bij het nemen van maatregelen om stress, gezondheidsschade en burn-out te verminderen kunnen we onderscheid maken tussen twee soorten maatregelen: preventie en interventie.

Preventie
Het voorkomen van gezondheidsschade door ervoor te zorgen dat de blootstelling aan stressverwekkende factoren binnen bepaalde grenzen blijft. Maatregelen betreffen het optimaliseren van de werkplek en het verhogen van de stresstolerantie.

Interventie
Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van beginnende problemen, stressreacties of gezondheidsschade. Hier kunnen adequate maatregelen voor worden genomen om verdere schade te voorkomen en de al bestaande schade zoveel mogelijk te herstellen. Maatregelen betreffen het reduceren van de werklast of mindfulnesstechnieken.

Met welke vragen kan ik terecht?

Met deze (en andere stressgerelateerde) vragen kunt u terecht bij onze stress coaches:

 • Welke handvatten kan ik gebruiken om stress te verminderen?
 • Wat helpt tegen stress?
 • Wat moet ik doen als ik ziek ben door stress?
 • Hoe kan ik stress eerder herkennen en hier actief iets mee doen?
 • Hoe kan ik herstellen van mijn burn-out?
 • Op welke manier kan ik leren met stress om te gaan?
 • Hoe kan ik mijn overspannen werknemer, overstreste collega of overspannen team helpen?
 • Met welke aanpak kan ik een te hoog verzuim op de werkvloer voorkomen?
Werkstress coaching

Werkstress coaching bij GORTcoaching is:

Herkennen

Stressklachten eerder herkennen en een eventuele burn-out voorkomen.

Vakkundig

U wordt vakkundig gecoacht door gespecialiseerde stress coaches.

Preventie en Interventie

Het voorkomen of het herstellen van stress en burn-out.

Persoonlijk

Afgestemd op uw specifieke wensen.

Hoe ziet een coachtraject er uit?

Ieder coachtraject wordt op maat gemaakt. Samen met uw coach wordt uw traject samengesteld aan de hand van uw vragen en behoeften. Kies altijd een coach waarvan u het idee heeft dat zijn/haar werkwijze, doelgroep en specialisme het best bij u past. Per regio hebben wij meerdere coaches. Elke stresscoach heeft bij ons een andere achtergrond en aan de hand van hun profielen kunt u een keuze maken voor een bepaalde coach.

Het oriëntatiegesprek

Dit gesprek dient als kennismaking tussen u en de coach.
U en de coach zullen inventariseren:

 • Welke doelen u wilt behalen en waarom
 • Wat u uit het coachtraject wil halen (wanneer heeft het coachtraject naar uw idee zijn doelen bereikt? Wat is uw ideale situatie?)
 • Welke aanpak hier het beste bij past.

Aan het eind van het gesprek stemt u met de coach af of het klikt. Als dit zo is, kunt u beginnen aan uw coachtraject.

Werkstress coaching

Het coachtraject

Tijdens uw coachtraject werkt u aan uw doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. In overleg is het tevens mogelijk om een test af te nemen.

U en de coach zullen:

 • een passend en realistisch plan van aanpak opstellen en in de praktijk brengen.
 • constant reflecteren op uw eigen doel: bent u op de goede weg?
 • na elke sessie gaat u met oefeningen aan de slag. Het slagen van een coachtraject is afhankelijk van uw eigen motivatie en inzet.

De coaches van GORTcoaching maken gebruik van technieken en methodieken zoals Motiverende Gespreksvoering, RET (Rationele Effectiviteits Training), Mindfulness, NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Oplossingsgericht Coachen, ACT (acceptance en commitment therapie) en MMS coaching (Motivating Management Service).

Eindevaluatie

In het laatste gesprek zullen u en de coach reflecteren op het coachtraject en het proces. Zijn uw doelen behaald? Hoe ver bent u en wat wilt u nog aan pakken in de toekomst? Wanneer gewenst kunt u een follow-up gesprek inplannen na een bepaalde tijd, om nog een samen te komen en te bespreken hoe het gaat.

Afsluiten met elkaar

Wanneer het een zakelijk traject betreft start en eindigt u vaak met een driegesprek. Dit is een gesprek tussen coach, coachee en leidinggevende waarin op transparante wijze overeenstemming over het coachdoel bereikt wordt. Ook kan de situatie zowel vanuit het gezichtspunt van de coachee als dat van de leidinggevende belicht worden.

Effectiviteit van stress coaching

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat stress coaching een groot effect heeft op het functioneren van de coachee. Stress coaching kan onder andere worden ingezet voor het leren identificeren van stressoren, prestaties op het werk te verbeteren en voor het behalen van doelen (Palmer, Tubbs & Whybrow, 2003; Hearn, 2001). Daarnaast heeft de Association for Coaching in 2004 een vragenlijst onder participanten van verschillende bedrijfssectoren afgenomen, waarin werd gevraagd welke voordelen zij van coaching ondervonden. Daaruit bleek dat alle participanten na de coaching productiever waren, meer motivatie op het werk ervoeren, beter people management skills hadden ontwikkeld en een betere balans tussen werk en privé hadden.

Waarom helpt coaching bij stress?

Stress coaching pakt de oorzaken van stress aan. Daarnaast kan er indirect een vermindering van stress optreden als resultaat van andere soorten coaching, zoals competentie coaching of management coaching. Wanneer u zich zekerder voelt over bepaalde vaardigheden, zal de stress ook verminderen.

Wat levert stress coaching op?

Stress coaching kan zeer effectief zijn bij het voorkomen of verminderen van schade. Daarnaast heeft het de volgende voordelen:

 • Beter en eerder herkennen van stressvolle situaties
 • Verlagen van de werkdruk
 • Voorkomen van gezondheidsschade
 • Verhoogde stresstolerantie
 • Meer plezier in het werk
 • Verbeterde time-management
 • Betere balans tussen werk en privé
 • Voor organisaties: medewerkers zitten minder thuis en de verzuimkosten worden lager,  medewerkers leveren betere werkprestaties en hebben een grotere werkmotivatie

Veelgestelde vragen

Wat doet een stresscoach?

Een stresscoach leert je omgaan met klachten die stressgerelateerd zijn. Deze klachten kunnen zowel uit werk of privé gerelateerd zijn.

Wanneer heb ik een stresscoach nodig?

Je kan contact opnemen met een stresscoach, wanneer het je niet lukt om op eigen kracht de stress te verminderen. De coach zal dan samen kijken welke oplossingen er nodig zijn om de stress te verminderen en zelfs weg te halen.

Wat is het effect van een stresscoach?

Het effect van het nemen van een stresscoach is dat je minder stress ervaart binnen je werk of privé situatie. Het minder ervaren van stress zorgt er ook voor dat je zekerder in je schoenen staat met als positief gevolg: minder ervaring van stress.